Komunikat dla studentów II stopnia

Kandydaci na studia II stopnia, którzy uczestniczyli w rozmowie kwalifikacyjnej w dniu 25.09 br. oraz w dniu rozmowy mieli ukończone studia I stopnia mogą uczęszczać na zajęcia jako grupa dziekańska nr 2. Kandydaci na studia II stopnia, którzy nie spełnili warunków przyjęcia na studia (brak rozmowy kwalifikacyjnej lub brak obrony w dniu rozmowy kwalifikacyjnej) mogą uczęszczać na zajęcia jako wolni słuchacze- wymagana pisemna zgoda Dziekana.

Zaproszenie na uroczystość immatrykulacji

Dziekan wraz z Radą Wydziału serdecznie zapraszają na uroczystość immatrykulacji studentów Wydziału Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego, która odbędzie się w dniu 30 września 2014 roku o godzinie 10:00 w Auli Wschodniej CKD, przy ul. Pomorskiej 251

Po uroczystości, dla studentów pierwszego roku Biotechnologii pierwszego i drugiego stopnia rozpocznie się dzień studyjny.