Dotacja dla młodych naukowców

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ROZLICZANIA KURSÓW SPECJALIZACYJNYCH

Uprzejmie informujemy, że umowy-zlecenia za przeprowadzenie zajęć dydaktycznych oraz pełnienie funkcji kierownika naukowego bądź administracyjnego kursu należy złożyć w Dziekanacie WNBiKP nie później niż tydzień przed rozpoczęciem kursu. Po upływie tego terminu umowy nie zostaną przyjęte, a co za tym idzie wynagrodzenia nie zostaną wypłacone.

Czytaj dalejKOMUNIKAT DOTYCZĄCY ROZLICZANIA KURSÓW SPECJALIZACYJNYCH

Sesja poprawkowa

II rok BM I st:

Biobiznes i prawo patentowe

  • 26.02.2015r. – 15.45 – 16.45 s. 227 ul. Żeligowskiego 7/9 – I termin poprawkowy
  • 05.03.2015r. – 15.45 – 16.45 s. 227 ul. Żeligowskiego 7/9 – II termin poprawkowy

III rok BM I st:

Wprowadzenie do biotechnologii

  • 24.02.2015 godz. 8.30 – 10.00 aula wschodnia CKD – poprawa kolokwiów wykładowych
  • 27.02.2015r. godz. 16.00 – 17.30 – aula wschodnia CKD – I poprawa egzamin
  • 02.03.2015 godz. 14.00 – 15.00 s. 227 ul. Żeligowskiego 7/9 – poprawa kolokwiów wykładowych
  • 06.03.2015r. godz. 8.15 – 9.30 s. 227 ul. Żeligowskiego 7/9  – II poprawa egzaminu

Nowe generacje leków biotechnologicznych

  • 23.02.2015r. – 10.00 – 11.00 s. 227 ul. Żeligowskiego 7/9 – I poprawa egzaminu
  • 05.03.2015r. – 15.45 – 16.45 s. 227 ul. Żeligowskiego 7/9  – II poprawa egzaminu