Wniosek o dotację na działalność statutową w 2016 r.

Szanowni Państwo,
W związku z koniecznością przygotowania wniosku do MNiSW o przyznanie dotacji   na podstawową działalność statutową na rok 2016 dla WNBiKP UM w Łodzi, zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o uzupełnienie załączonego wniosku i odesłanie go w nieprzekraczalnym terminie do  dnia  31  lipca   2015 r. na adres katarzyna.milbrandt@umed.lodz.pl oraz dostarczenie do Dziekanatu WNBiKP wersji papierowej w 1 egz. podpisanej i podstemplowanej przez kierownika jednostki.

  1. Wniosek o przyznanie środków finansowych na działalność statutową na 2016 r.  
  2. Wniosek o finansowanie rozwoju młodych naukowców i słuchaczy studiów doktoranckich na 2016 r. –  temat nowy
  3. Wniosek o finansowanie rozwoju młodych naukowców i słuchaczy studiów doktoranckich na 2016 r.  – temat kontynuowany

We wniosku Nr 1 należy w pkt D wpisać temat nowy (z wniosku nr 2) lub temat kontynuowany (z wniosku nr  3).