Przeniesienie kształcenia podyplomowego

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że z dniem 02.09.2019 r. organizację wszystkich kursów specjalizacyjnych przejęła nowo utworzona jednostka CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO http://okp.umed.pl/

z poważaniem
mgr Magdalena Batorska
Samodzielny referent ds. ksztacenia podyplomowego
Centrum Kształcenia Podyplomowego
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
tymczasowy adres:
90-752 Łódź, ul. Żeligowskiego 7/9
tel. 042 272-51-98
magdalena.batorska@umed.lodz.pl