Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020


Kategorie / BIOStart – aktualności

Podsumowanie II edycji staży w ramach projektu BIOStart na dzień 31.12.2017

Posted Posted by admin in BIOStart - aktualności     Comments Możliwość komentowania Podsumowanie II edycji staży w ramach projektu BIOStart na dzień 31.12.2017 została wyłączona
Sty
12

W ramach II edycji projektu BIOStart utworzono 1 zagraniczne i 21 krajowych miejsc stażowych. Na dzień 31.12.2017 staże  ukończyło 21 uczestników.

Analiza sytuacji uczestników projektu po jego zakończeniu po raz kolejny dowodzi, że odbycie stażu przyczynia się do zwiększenia atrakcyjności jego uczestników  na runku pracy.

Spośród 21 uczestników, którzy ukończyli staże w ramach II edycji projektu:

  • 6 osób otrzymało propozycję pracy w firmie w której realizowało staż,
  • 1 osoba pozostaje w stałej współpracy z firmą, w której odbywała staż,
  • 2 osoby podjęły pracę w firmie z sektora life – science,
  • 2 osoby podjęły dalszą edukację na studiach doktoranckich.

Podsumowanie pierwszej edycji programu stażowego w ramach projektu BIOStart

Posted Posted by admin in BIOStart - aktualności     Comments Możliwość komentowania Podsumowanie pierwszej edycji programu stażowego w ramach projektu BIOStart została wyłączona
Mar
15

Podsumowanie zakończonej w styczniu I edycji programu stażowego w ramach  projektu BIOStart  wskazuje na wysoką jego efektywność oraz potwierdza poziom wiedzy reprezentowanej przez studentów kierunku Biotechnologia medyczna.

Spośród 10 uczestników, którzy ukończyli staże w ramach projektu:

  • 6 osób otrzymało propozycję pracy w firmie w której realizowało staż – z oferty  skorzystało 5 osób
  • 1 osoba pozostaje w stałej współpracy z firmą, w której odbywała staż,
  • 1 osoba podjęła pracę w instytucji z sektora life – science,
  • 1 osoba podjęła dalszą edukację na studiach doktoranckich.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie zachęcamy do zapoznania się w wymaganymi dokumentami aplikacyjnymi i regulaminem ( zakładka Regulamin)