Archiwa / Luty 2015

Dotacja dla młodych naukowców

Posted Posted by admin in Działalność statutowa     Comments No Comments
Lut
18

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ROZLICZANIA KURSÓW SPECJALIZACYJNYCH

Posted Posted by admin in Kursy     Comments No Comments
Lut
18

Uprzejmie informujemy, że umowy-zlecenia za przeprowadzenie zajęć dydaktycznych oraz pełnienie funkcji kierownika naukowego bądź administracyjnego kursu należy złożyć w Dziekanacie WNBiKP nie później niż tydzień przed rozpoczęciem kursu. Po upływie tego terminu umowy nie zostaną przyjęte, a co za tym idzie wynagrodzenia nie zostaną wypłacone. dalej

Sesja poprawkowa

Posted Posted by admin in Dla studentów     Comments No Comments
Lut
16

II rok BM I st:

Biobiznes i prawo patentowe

  • 26.02.2015r. – 15.45 – 16.45 s. 227 ul. Żeligowskiego 7/9 – I termin poprawkowy
  • 05.03.2015r. – 15.45 – 16.45 s. 227 ul. Żeligowskiego 7/9 – II termin poprawkowy

III rok BM I st:

Wprowadzenie do biotechnologii

  • 24.02.2015 godz. 8.30 – 10.00 aula wschodnia CKD – poprawa kolokwiów wykładowych
  • 27.02.2015r. godz. 16.00 – 17.30 – aula wschodnia CKD – I poprawa egzamin
  • 02.03.2015 godz. 14.00 – 15.00 s. 227 ul. Żeligowskiego 7/9 – poprawa kolokwiów wykładowych
  • 06.03.2015r. godz. 8.15 – 9.30 s. 227 ul. Żeligowskiego 7/9  – II poprawa egzaminu

Nowe generacje leków biotechnologicznych

  • 23.02.2015r. – 10.00 – 11.00 s. 227 ul. Żeligowskiego 7/9 – I poprawa egzaminu
  • 05.03.2015r. – 15.45 – 16.45 s. 227 ul. Żeligowskiego 7/9  – II poprawa egzaminu