Komisje Wydziałowe

Wydziałowy zespół ds. rozwoju młodych naukowców, uczestników studiów doktoranckich
1. prof. dr hab. n. med. Rafał Pawliczak – Przewodniczący
2. prof. dr hab. n. med. Lech Pomorski
3. prof. dr hab. n. med. Lucyna Woźniak
4. prof. dr hab. n. med.  Waldemar Różański
5. dr hab. n. med. prof. Maria Staniszewska
6. dr hab. n. med. prof. Anna Dietrich-Muszalska

Komisja ds. Zatrudnienia
1. prof. dr hab. n. med. Andrzej Bednarek – Przewodniczący
2. prof. dr hab. n. med.  Waldemar Różański
3.  prof. dr hab. n. med.Tomasz Ochędalski

Wydziałowa Komisja Oceniająca (przeglądy kadrowe)
1. prof. dr hab. n. med. Lech Pomorski – Przewodniczący
2. dr hab. n. med. prof. Monika Orłowska-Majdak
3. dr hab. n. med. Marzena Wójcik
4. prof. dr hab. n. med. Tomasz Ochędalski
5. dr hab. n. med. prof. nadzw. Marek Lipiński
6. dr n. med. Krzysztof Kaczka

Komisja ds. Plagiatów
1. prof. dr hab. n. med. Rafał Pawliczak – Przewodniczący
2. prof. dr hab. n. med. Tomasz Ochędalski
3. prof. dr hab. n. med.  Piotr Rieske
2. prof. dr hab. n. med.  Waldemar Różański

Komisja ds. Rozwoju Naukowego
1. prof. dr hab. n. med. Andrzej Bednarek-Przewodniczący
2. prof. dr hab. n. med. Rafał Pawliczak
3. prof. dr hab. n. med. Lech Pomorski
2. prof. dr hab. n. med. Tomasz Ochędalski
2. prof. dr hab. n. med.  Waldemar Różański

Komisja Dydaktyczno-Programowa dla kierunku studiów Biotechnologia:
Podania do rozpatrzenia należy składać do Dziekanatu (p. Joanna Woźniczka) najpóźniej dzień przed posiedzeniem komisji.
1. prof. dr hab. n. med. Piotr Rieske – Przewodniczący
2. dr hab. n. med. prof. Tadeusz Pietrucha
3. dr n. chem. Małgorzata Bukowiecka-Matusiak
4. dr n. med. Ewelina Stoczyńska-Fidelus
5. dr n. med. Joanna Wieczfińska
6. Natalia Okaj – Przedstawiciel studentów BM I st. – I rok
7. Monika Piekara – Przedstawiciel studentów BM I st. – II rok
8. Adrian Patuszczyk – Przedstawiciel studentów BM I st. – III rok
9. Jan Klajnert – Przedstawiciel studentów BM II st. – I rok
10. Zyma Marharyta – Przedstawiciel studentów BM II st. – II rok
11. mgr Joanna Woźniczka – sekretarz
12. dr hab. n. med. prof. Henryk Witas – obserwator (Przewodniczący Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia)

Komisja Dydaktyczno-Programowa dla kierunku studiów Elektroradiologia:
1. dr hab. n. med. prof. nadzw. Marek Lipiński – Przewodniczący
2. dr hab. n. med. prof. Maria Staniszewska
3. dr hab. n. med. prof. Stanisława Lipińska
4. dr n. fiz. Michał Biegała
5. Marcin Jankowski– Przedstawiciel studentów
6. Malwina Mrugała – Przedstawiciel studentów
7. mgr Jolanta Wojtczak-Nowak – sekretarz
8. dr n. med. Piotr Korżyk

Wydziałowy Zespoł ds. Jakości Kształcenia
1. dr hab. n. med. prof. Henryk Witas – przewodniczący
2. dr n. med. Piotr Lipiński
3. dr n. med. Paulina Kleniewska
4. dr hab. n. med. prof. Monika Orłowska-Majdak
5. prof. dr hab. n. med. Tomasz Ochędalski
6. dr n. chem. Marzena Wójcik
7. prof. dr hab. n. med. Rafał Pawliczak
8. dr hab. n. med.  Agnieszka Piastowska-Ciesielska
9. dr n. med. Tomasz Płoszaj
10. Filip Korol – przedstawiciel studentów
11. mgr Marta Podolska – przedstawiciel doktorantów

Wydziałowego Zespołu ds. Praktyk
1. prof. dr hab. n. med. Andrzej Bednarek
2. prof. dr hab. n. med. Piotr Rieske
3. dr hab. n. med. prof. Tadeusz Pietrucha
4. dr n. med. Karolina Pospiech
5. Bartosz Owczarek – Przedstawiciel studentów
6. dr n. med.  Paulina Hejduk

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna dla kierunków: Biotechnologia I stopnia, Elektroradiologia I stopnia na rok akademicki 2017/2018
1. dr hab. n. med. prof. Henryk Witas – Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej
2. dr hab. n. med. prof. Maria Staniszewska – Z-ca Przewodniczącego Komisji
3. dr hab. n. med. prof. nadzw. Marek Lipiński – Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej
4. dr hab. n. med. prof. Anna Walczewska  – Członek Komisji
5. mgr Joanna Woźniczka – Członek Komisji

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna dla kierunku: Biotechnologia II stopnia na rok akademicki 2017/2018
1. dr hab. n. med. prof. Henryk Witas – Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej
2. dr hab. n. med. Elżbieta Płuciennik – Z-ca Przewodniczącego Komisji
3. prof. dr hab. n. med. Piotr Rieske – Sekretarz Komisji
4. dr n. med. Katarzyna Paduszyńska – Członek Komisji
5. mgr Jolanta Wojtczak-Nowak – Członek Komisji

Komisja weryfikujaca efekty uczenia się
1. dr hab. n. med. prof. nadzw. Marek Lipiński
2. dr hab. n. med. prof. Monika Orłowska-Majdak
3. dr hab. n. med. prof. Stanisława Lipińska
4. dr hab. n. med. prof. Tadeusz Pietrucha
5. prof. dr hab. n. med. Piotr Rieske
6. dr hab. n.med.  Agnieszka Piastowska-Ciesielska
7. dr hab. n. med. prof. Henryk Witas

Komisja ds. Grantów
1. prof. dr hab. n. med. Andrzej Bednarek
2. prof. dr hab. n. med. Piotr Rieske
3. dr hab. n. med. prof. Henryk Witas
4. dr hab. n. med. prof. Tadeusz Pietrucha
5. dr n. med. Piotr Lipiński

Wydziałowa Komisja Wyborcza

1. dr hab. n. med. prof. Henryk Witas,
2. dr hab. n. med. prof. Maria Staniszewska,
3. dr n. med. Paulina Kleniewska,
4. dr n. med. Ewelina Stoczyńska-Fidelus,
5. mgr Katarzyna Milbrandt,
6. mgr Piotr Wróblewski – doktorant,
7. Patryk Dobrysiak,
8. Bartosz Owczarek.