WAKACYJNE WARSZTATY „ABK SUMMER WEEKS”

Wakacje to czas podróży, relaksu, odpoczynku i leniuchowania. To kilka scenariuszy do realizacji, a my  proponujemy uzupełnienie tego katalogu o wakacyjne warsztaty „ABK SUMMER WEEKS”.

W ramach warsztatów odbędą się:

 • 10.07.2019 – Design Thinking (10.00 – 14.00)
 • 24.07.2019 – Kreuj kreatywność (11.00-14.00)
 • 07.08.2019 – Pakt z diabłem (12.00 – 15.00)
 • 21.08.2019 – Małe kroki do wielkich rzeczy (14.00 – 17.00)

Zapraszamy wszystkich studentów i absolwentów do zapisywania się: http://abk.umed.pl/studenci/warsztaty-szkolenia/kalendarz-warsztatow/

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

Dziekanat Wydziału Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zawiadamia, że w dniu:

28 czerwca 2019 r. o godz. 12:00

w budynku Rektoratu UM w Łodzi przy Al. Kościuszki 4, w Auli im. A. Pruszczyńskiego, II piętro – odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Tomasza Matyjasa

 Tytuł rozprawy: „Obecność bakterii w żółci i złogach żółciowych z pęcherzyka żółciowego i dróg żólciowych”

Promotor:
prof. dr hab. Lech Pomorski
Recenzenci:
prof. dr hab. Stanisław Głuszek
dr hab. Piotr Myśliwiec

Rozprawa doktorska jest udostępniona do wglądu w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Muszyńskiego 2.

WNIOSKI ZGŁOSZENIOWE DLA ORGANIZATORÓW KURSÓW SPECJALIZACYJNYCH NA ROK 2020

Dziekanat Wydziału Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego uprzejmie informuje,
że Wniosek zgłoszeniowy dla organizatorów kursów specjalizacyjnych dla lekarzy i lekarzy dentystów na rok 2020 należy złożyć do 30 sierpnia 2019 r.

Dodatkowe informacje dotyczące wniosku zgłoszeniowego dla organizatorów kursów:

 • Tytuł kursu musi być identyczny z tytułem podanym w programie specjalizacji (aktualne programy dostępne są na stronie internetowej CMKP pod adresem: http://www.cmkp.edu.pl/ksztalcenie/studia-specjalizacyjne-lekarzy/programy-specjalizacji-lekarskich/);
 • Program Kursu oraz Opinia Konsultanta powinny rozpoczynać się od nowej strony;
 • Wniosek należy przygotować w jednym egzemplarzu;
 • Dziekanat WNBiKP wysyła wnioski w celu zaopiniowania do Konsultantów Krajowych, a następnie przesyła je do CMKP w celu rejestracji kursu;
 • Konieczne jest również przygotowanie regulaminktóry należy dołączyć do każdego wniosku.

Osobą odpowiedzialną za organizowanie kursów specjalizacyjnych jest:

mgr Magdalena Batorska
Samodzielny referent ds. kształcenia podyplomowego
Dziekanat Wydziału Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego
90-752 Łódź, ul. Żeligowskiego 7/9
telefon: (42) 2725198
e-mail: magdalena.batorska@umed.lodz.pl

Wyjazdu do IHARu

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że zmianie uległa godzina jutrzejszego wyjazdu do IHARu.
Zbiórka o godzinie 07:55 przed budynkiem UM przy ul. Żeligowskiego 7/9 (autokar będzie podstawiony o godz. 8:00).

Harmonogram kursów dla lekarzy i lekarzy dentsysów stażystów podyplomowych

Szanowni Państwo,
poniżej udostępniamy harmonogram obowiązkowych kursów dla lekarzy i lekarzy dentsysów stażystów podyplomowych, które odbędą się w 2019 r. w okresie od maja do końca września.

Wersja harmonogramu z podziałem na miesiące w sposób czytelny pokazuje, które terminy kursów nakładają się. Niestety tego nie da się uniknąć. Proszę przez weekend przeanalizować harmonogram. We wtorek tj. 21 maja 2019 r. o godz. 18.00 rozpoczną się zapisy on-line. W poniedziałek udostępnimy link do zapisów.

Proponujemy, aby lekarze rozpoczęli zapisy od kursu z Transfuzjologii, a lekarze dentyści od kursu z Ratownictwa Medycznego.

Lekarze dentyści w ramach kursu z Ratownictwa Medycznego mają wykłady, ćwiczenia oraz SOR. W załączonym harmonogramie ujęte są jedynie wykłady i ćwiczenia. Na SOR każdy zapisuje się indywidualnie, bezpośrednio u p. Danuty Sobieraj.

Danuta Sobieraj
stanowisko: sekretarka
e-mail: danuta.sobieraj[at]umed.lodz.pl
I Zakład Anestezjologii i Intensywnej Terapii
90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22
telefon: 042 677 66 40
Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii
90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22

Przypominamy, że kurs Transfuzjologii dotyczy tylko lekarzy.

Osoby, które nie będą na liście osób uprawnionych do odbywania kursów w okresie maj-wrzesień 2019 r., a przyjdą na kurs, zostaną obciążone fakturą (60 zł za godzinę kursu).

Kursy prowadzone będą od 28 maja do 30 września 2019 r. Tylko w tym okresie można zaliczyć kursy i uzyskać wpisy w książeczkach.

Poniższa ankieta oceny została przygotowana przez Urząd Marszałkowski i stanowi dla nas wymóg formalny. W związku z tym, proszę ten dokument wydrukować i po uzyskaniu wszystkich zaliczeń w książeczkach zgłosić się do Dziekanatu celem złożenia wypełnionej ankiety i uzyskania pieczątki organizatora w książeczce. Ankiety proszę składać w Dziekanacie Wydziału Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego, ul. Żeligowskiego 7/9 (pierwsze piętro, narożna klatka) najpóźniej do dnia 30.09.2019 r.

Ankieta oceny końcowej szkoleń lekarzy stażystóworaz lekarzy dentystów stażystów

Osoby do kontaktu:

Kierownik Dziekanatu WNBiKP
mgr Katarzyna Milbrandt (pokój 148)
tel. 42 272 51 97,
e-mail: katarzyna.milbrandt@umed.lodz.pl

Krzysztof Studziński (pokój 147)
Stanowisko: Samodzielny referent ds. informatycznych
tel. 42 272 51 93,
e-mail: krzysztof.studzinski@umed.lodz.pl

Komunikat dla 1 roku Biotechnologii Medycznej II st.

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że w dniu 22.05.2019 r. w ramach zajęć z przedmiotu GMO odbędzie się wyjazd do IHARu w Radzikowie k/ Warszawy.
Zbiórka o 06:55 przed budynkiem UM przy ul. Żeligowskiego 7/9 (autokar będzie podstawiony o godz. 7:00)
Powrót do Łodzi około godz. 18:00.
Opiekunowie z ramienia UM w czasie wyjazdu: dr I. Burzyńska- Pędziwiatr, dr M. Bukowiecka- Matusiak i dr. A. Zieleniak

Proszę zabrać ze sobą legitymacje studenckie, fartuchy i materiały do sporządzania notatek.

Komunikat w sprawie kursów

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłosił wynik przetargu na organizację i przeprowadzenie szkoleń lekarzy i lekarzy dentystów w ramach stażu podyplomowego. Podobnie jak w latach ubiegłych została wybrana oferta SP ZOZ USK nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, który razem z Wydziałem Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego UM w Łodzi organizuje wspomniane kursy.

Obecnie trwają prace na ułożeniem harmonogramu kursów z:

 • Prawa medycznego (30 godz. )
 • Bioetyki (20 godz.)
 • Orzecznictwa lekarskiego (20 godz.)
 • Profilaktyki zakażeń HIV oraz diagnostyki i leczenia choroby AIDS (5 godz.)
 • Transfuzjologii klinicznej (10 godz.) – NIE DOTYCZY DENTYSTÓW
 • Medycyny ratunkowej (16 godz. – dla lekarzy)
 • Medycyny ratunkowej (80 godz. – dla dentystów)

Zapisy na kursy odbędą się po długim weekendzie majowym. O konkretnym terminie zapisów zostaną Państwo odpowiednio wcześniej poinformowani.