ABK for UMED – Strategia Rozwoju działalności Akademickiego Biura Karier Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Uprzejmie informujemy, że Uniwersytet Medyczny w Łodzi rozpoczął realizację projektu „ABK for UMED – Strategia Rozwoju działalności Akademickiego Biura Karier Uniwersytetu Medycznego w Łodzi”.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu to niemalże 1 mln zł!

W ramach realizowanego projektu ABK for UMED, 600 studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi otrzyma kompleksowe wsparcie w zakresie diagnozy swoich kompetencji zawodowych, przedsiębiorczych, rozpoznawania swoich mocnych stron oraz obszarów wymagających rozwoju.

Informacje o projekcie

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

Dziekanat Wydziału Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zawiadamia, że w dniu:
15 listopada 2018 r. o godz. 12:00 w budynku Rektoratu UM w Łodzi przy Al. Kościuszki 4, w Auli im. A. Pruszczyńskiego, II piętro – odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

lek. Agnieszka Dworzyńska

Tytuł rozprawy: „Ocena skuteczności autogennych wszczepów fragmentów kory nadnerczy na modelu zwierzęcym.”

Promotor:
prof. dr hab. n.med. Lech Pomorski
Recenzenci:
prof. dr hab. n. med. Marcin Barczyński
prof. dr hab. n. med. Maciej Otto

Rozprawa doktorska jest udostępniona do wglądu w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Muszyńskiego 2.

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

Dziekanat Wydziału Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zawiadamia, że w dniu:
15 listopada 2018 r. o godz. 13:00 w budynku Rektoratu UM w Łodzi przy Al. Kościuszki 4, w Auli im. A. Pruszczyńskiego, II piętro – odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

lek. Karola Sieniawskiego 

Tytuł rozprawy: „Wczesna diagnostyka niewydolności przytarczyc u pacjentów poddawanych operacji całkowitego wycięcia tarczycy z powodu wola.”

Promotor:
prof. dr hab. n.med. Lech Pomorski
Recenzenci:
prof. dr hab. n. med. Jacek Gawrychowski
dr hab. n. med. Aleksander Konturek prof. UJ

Rozprawa doktorska jest udostępniona do wglądu w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Muszyńskiego 2.

Informacja dotycząca kursów językowych w ramach Programu ERASMUS+

Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+, Dział Współpracy Zagranicznej oraz Centrum Nauczania Języków Obcych UM zapraszają studentów, doktorantów i pracowników uczelni do udziału w bezpłatnych kursach językowych.
Celem kursów jest pogłębienie znajomości języka i przygotowanie do wyjazdu w ramach Programu Erasmus+ na praktykę 2018/2019 oraz studia 2019/2020.
Zapisy przyjmuje Justyna Strumiłło (Dział Współpracy Zagranicznej):
ul. Muszyńskiego 2, pok. 3.07 (II piętro)
Zapisy rozpoczynają się od 24.10.2017 i będą trwać do wyczerpania miejsc.
Godziny trwania zapisów: 8.00-17.00

ERASMUS+ plan kursów językowych 2018

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

Dziekanat Wydziału Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zawiadamia, że w dniu: 11 października 2018 r. o godz. 13:00 w budynku UM w Łodzi przy ul. Żeligowskiego 7/9 w sali 317, III piętro odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Katarzyny Zarzyckiej

Tytuł rozprawy: „Ocena porównawcza skuteczności programów terapeutycznych u pacjentów z przewlekłym przeciążeniowym zespołem bólowym kręgosłupa lędźwiowego.”

Promotor : dr hab. n. med. prof. nadzw. Paweł Kolasa
Recenzenci: dr hab. n. med. prof. nadzw. Krystyna Maria, Księżopolska-Orłowska, prof. dr hab. Józef Opara

Rozprawa doktorska jest udostępniona do wglądu w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Muszyńskiego 2.

Wnioski o dotację na działalność statutową w 2019 r.

W związku z pojawiającymi się pytaniami na temat terminu składania  wniosków o dotację statutową na 2019 r., uprzejmie informuję, że zgodnie z paragrafem  2 ust. 3  Rozporządzenia MNiSW z dnia 21 lipca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wysokości dotacji i rozliczania środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, wnioski o dotację składamy w terminie od 1 do 31 października.

Obecnie wzór wniosku w systemie OSF nie jest dostępny, więc nie mamy na czym pracować. Czekamy do września, tudzież ostatecznie do 01 października.

Na dzień 06.10.2018 r.  wzór wniosku w systemie OSF nadal nie jest dostępny.

WNIOSKI ZGŁOSZENIOWE DLA ORGANIZATORÓW KURSÓW SPECJALIZACYJNYCH NA ROK 2019

Dziekanat Wydziału Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego uprzejmie informuje,
że Wniosek zgłoszeniowy dla organizatorów kursów specjalizacyjnych dla lekarzy i lekarzy dentystów na rok 2019 należy złożyć do 30 września 2018 r.

Dodatkowe informacje dotyczące wniosku zgłoszeniowego dla organizatorów kursów:

  • Tytuł kursu musi być identyczny z tytułem podanym w programie specjalizacji (aktualne programy dostępne są na stronie internetowej CMKP pod adresem: http://www.cmkp.edu.pl/ksztalcenie/studia-specjalizacyjne-lekarzy/programy-specjalizacji-lekarskich/);
  • Program Kursu oraz Opinia Konsultanta powinny rozpoczynać się od nowej strony;
  • Wniosek należy przygotować w jednym egzemplarzu;
  • Dziekanat WNBiKP wysyła wnioski w celu zaopiniowania do Konsultantów Krajowych, a następnie przesyła je do CMKP w celu rejestracji kursu;
  • Konieczne jest również przygotowanie regulaminktóry należy dołączyć do każdego wniosku.

Osobą odpowiedzialną za organizowanie kursów specjalizacyjnych jest:

mgr Magdalena Batorska
Samodzielny referent ds. kształcenia podyplomowego
Dziekanat Wydziału Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego
90-752 Łódź, ul. Żeligowskiego 7/9
telefon: (42) 2725198
e-mail: magdalena.batorska@umed.lodz.pl