System Bezpieczna Opieka Podstawowa (BOP) jest przeznaczony głównie dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (POZ).
System służy wyłącznie edukacji lekarzy POZ i nie może być wykorzystany do żadnych innych celów, zwłaszcza publikacji.

Jestem pracownikiem opieki zdrowotnej

TAK   NIE
Bezpieczna Opieka Podstawowa - BOP

Menu główne

"System BOP stanowi w mojej ocenie dobre narzędzie edukacji i wymiany informacji między lekarzami i członkami zespołu podstawowej opieki zdrowotnej. Niewątpliwie istotnie przyczyni się do poprawy szeroko rozumianego bezpieczeństwa pacjenta w podstawowej opiece zdrowotnej."

Prof. dr hab.med. Witold Lukas
Konsultant Krajowy w dziedzinie Medycyny Rodzinnej

Informacje ogólne

Według danych światowych, na każde 100000 konsultacji, notuje się 5-80 incydentów dotyczących bezpieczeństwa pacjenta; tj. 37-600 dziennie. System zgłaszania takich incydentów, stanowi jedno z narzędzi poprawy jakości i bezpieczeństwa w podstawowej opiece zdrowotnej (POZ).

Poufny system jest adresowany do profesjonalistów ochrony zdrowia i służy zgłaszaniu incydentów dotyczących bezpieczeństwa pacjenta, które miały miejsce w podstawowej opiece zdrowotnej (POZ).
Zgłoszenia są anonimowe, rejestrowane przy użyciu systemu uniemożliwiającego identyfikację osoby zgłaszającej. Wszystkie zgloszenia są oceniane przez moderatora zanim zostaną umieszczone na stronie www.

System BOP składa się z 2 elementów; formularza zgłoszenia i zbioru dotychczas zgłoszonych incydentów. Zgłoszenia przydzielane są do konkretnych kategorii.

Uniwersytet Medyczny, UE, ZMRiSL, program:7, Linneaus