Harmonogram sesji

  1. Terminy zaliczeń i egzaminów podawane są przez kierownika przedmiotu do wiadomości studentów za pośrednictwem ESOS, nie później niż na 4 tygodnie przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej
  2. Terminy zaliczeń i egzaminów, w tym zaliczeń i egzaminów poprawkowych, ustala się
    w czasie niekolidującym z zajęciami dydaktycznymi
  3. Za przeprowadzenie zaliczenia i egzaminu odpowiada kierownik przedmiotu.
  4. Kierownik przedmiotu zobowiązany jest do wpisania wyników zaliczeń i egzaminów
    do ESOS w terminie 7 dni roboczych po ich przeprowadzeniu

Biotechnologia - I st.

 

 

Biotechnologia - II st.

Elektroradiologia- I st.

 

Elektroradiologia- II st.