Harmonogram sesji

  1. Terminy zaliczeń i egzaminów podawane są przez kierownika przedmiotu do wiadomości studentów za pośrednictwem ESOS, nie później niż na 4 tygodnie przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej
  2. Terminy zaliczeń i egzaminów, w tym zaliczeń i egzaminów poprawkowych, ustala się
    w czasie niekolidującym z zajęciami dydaktycznymi
  3. Za przeprowadzenie zaliczenia i egzaminu odpowiada kierownik przedmiotu.
  4. Kierownik przedmiotu zobowiązany jest do wpisania wyników zaliczeń i egzaminów
    do ESOS w terminie 7 dni roboczych po ich przeprowadzeniu