Komunikat

W związku z upływem kadencji Władz Uczelni w roku 2016, zwracamy się do Ogółu Społeczności Akademickiej z prośbą

o zgłaszanie kandydatów do pełnienia funkcji
Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Zgodnie z § 4 pkt 8 Regulaminu Wyborczego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Kadencji 2016-2020, każdemu z pracowników, studentów i doktorantów Uniwersytetu przysługuje prawo pisemnego zgłoszenia kandydatów. Kandydatami mogą być osoby spełniające kryteria zawarte w § 4 pkt 2 lit. a, § 24 Regulaminu Wyborczego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Kadencji 2016-2020 oraz osoby, które wyraziły pisemną zgodę na kandydowanie.

Zgłoszenia należy składać do Sekretariatu Uczelnianej Komisji Wyborczej, gmach rektoratu UM, III piętro, pok. 29 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 marca 2016 r. do godz. 15.00 (tel. kontaktowy 42 272 58 91), w zamkniętej kopercie z napisem: „kandydat do pełnienia funkcji Rekora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi”.

PRZEWODNICZĄCY
UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ
UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI

Prof. dr hab. Marian DANILEWICZ