Wszystkie rekrutacje na kursy specjalizacyjne organizowane w 2018 r. będą prowadzone przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. Szczegółowe informacje dotyczące nowych zasad kwalifikacji dostępne są na stronie CMKP pod adresem: http://www.cmkp.edu.pl/ksztalcenie/studia-specjalizacyjne-lekarzy/
Data rozpoczęcia Data zakończenia Nazwa kursu