O Wydziale

O Wydziale Wydział Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego jest interdyscyplinarnym wydziałem UM w Łodzi prowadzącym działalność..

Dalej

Kursy dla lekarzy i lekarzy dentystów stażystów podyplomowych

Kursy dla lekarzy i lekarzy dentystów stażystów podyplomowych Obecnie czekamy na rozstrzygnięcie przetargu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego na organizację i przeprowadzenie szkoleń lekarzy i lekarzy dentystów w ramach stażu podyplomowego. Wybór organizatora kursów ogłoszony będzie po Świętach Wielkanocnych.

Dalej

Kontakt

Kontakt Dziekanat WNBiKP ul. Żeligowskiego 7/9, 90-752 Łódź

Dalej