Dodatkowe informacje

  • W przypadku konieczności wydania duplikatu ELS (Elektroniczna Legitymacja Studencka), należy złożyć w dziekanacie odpowiedni wniosek (wzór dostępny w zakładce „Wzory podań”) wraz z dowodem wpłaty (33,00 zł)
  • Student zobowiązany jest do niezwłocznego informowania dziekanat o zmianie danych osobowych, numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość, miejsca zamieszkania lub innych danych teleadresowych (oświadczenie o zmianie danych osobowych znajduje się w zakładce („Wzory podań”)
  • Na kierunku biotechnologia praktyki studenckie nie są obowiązkowe