Jednostki Oddziału Nauk Biomedycznych

 1. Katedra Biologii Medycznej
  1. Zakład Biologii Molekularnej
  2. Zakład Biologii Nowotworów
  3. Zakład Biologii Strukturalnej
   • Pracownia Badań Metabolomicznych
 1. Katedra Medycyny Molekularnej i Biotechnologii
  1. Zakład Biotechnologii Medycznej
   • Pracownia Dydaktyki Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
  2. Zakład Endokrynologii Porównawczej
  3. Zakład Hodowli Komórkowych i Analiz Genomowych
  4. Zakład Kancerogenezy Molekularnej
 1. Katedra Nauk Klinicznych
  1. Klinika Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej
  2. Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Farmakologii Klinicznej
  3. II Klinika Urologii
  4. Zakład Medycznych Technik Obrazowania
 1. Jednostki alokowane poza strukturą katedr
  1. Zakład Genomiki Funkcjonalnej
  2. Zakład Immunopatologii