WZZJK

CELE I ZADANIA WYDZIAŁOWEGO ZESPOŁU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

 1. Podejmowanie działań na rzecz zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia w UM w Łodzi. W tym celu Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia opracowuje i przedstawia Rektorowi UM w Łodzi wnioski i propozycje dotyczące:
  • polityki oraz procedur zapewnienia jakości w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi,
  • zasad zatwierdzania, monitorowania oraz okresowego przeglądu programów nauczania oraz ich efektów,
  • sposobów  oceniania studentów i doktorantów,
  • zasad zapewnienia jakości i rozwoju kadry dydaktycznej,
  • zasad monitorowania oraz okresowego przeglądu zasobów do kształcenia oraz środków wsparcia dla studentów i doktorantów,
  • zasad działania systemów informatycznych oraz gromadzenia i wykorzystania informacji dotyczących kształcenia w UM w Łodzi,
  • zasad publikowania informacji na temat kształcenia w UM w Łodzi.
 2. Ustala harmonogram podejmowania działań w obszarach wymienionych powyżej.
 3. Opracowuje formularz sprawozdań z oceny własnej dla Wydziałów UM w Łodzi.
 4. Dokonuje analizy sprawozdań z oceny własnej Wydziałów i przedstawia Rektorowi sprawozdanie na temat jakości kształcenia w UM w Łodzi.
 5. Analizuje przepisy prawne dotyczące jakości kształcenia obowiązujące i projektowane w krajach Unii Europejskiej.
 6. Przedstawia Rektorowi UM w Łodzi wnioski i propozycje dotyczące jakości kształcenia w UM w Łodzi.

 

Wydziałowy Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia (WZZJK) na Wydziale Lekarskim 2020 – 2024

Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Mariusz Klencki

ODDZIAŁ NAUK BIOMEDYCZNYCH – kierunek biotechnologia i elektroradiologia
 1. dr hab. n. med. Marzena Wójcik profesor UM – v-ce przewodnicząca
 2. prof. dr hab. n. med. Rafał Pawliczak
 3. prof. dr hab. n. med. Tomasz Ochędalski
 4. dr hab. n. med. Paulina Kleniewska profesor UM
 5. dr n. med. Piotr Lipiński
 6. dr n. med. Emilia Zgórzyńska
 7. mgr Klaudia Waszczykowska  – doktorantka
 8. Miłosz Gorący – student kierunku biotechnologia
 9. Weronika Cichocka – studentka kierunku elektroradiologia
Zespół został powołany przez Panią Dziekan Wydziału Lekarskiego prof. dr hab. n. med. Marzennę Zielińską z dniem 8.01.2024 r.