Doktoraty

2019

2018

2017

2016

 1. Edyta Owsiak [data obrony: 05.04.2016 r.]
  Analiza narażenia członków zespołu operacyjnego na promieniowanie jonizujące podczas zabiegów ortopedycznych
  Recenzja prof. dr hab.med. Michał Studniarek
  Recenzja prof. dr hab. n.med. Wojciech Marczyński
 2. Melania Mikołajczyk [data obrony: 30.06.2016r.]
  Ocena zaburzeń snu i częstości występ. wybranych wariantów polimorficznych genu kodującego receptor melatoninowy MTNR1B u chorych na cukrzycę typu 2 i u osób bez cukrzycy
  Recenzja prof. dr hab. Janusz Błasiak
  Recenzja prof. dr hab. Waldemar Karnafel
 3. Maria Mazur [data obrony: 22.09.2016r.]
  Opracowanie komórkowego modelu reporterowego do analizy ścieżki sygnałowej WNT-ß-katenina
  Recenzja prof. dr hab.n.med. Jarosław Dastych
 4. Maciej Ziarek [data obrony: 08.09.2016 r.]
  Ocena skuteczności działania i doszczętności litotrypsji kamieni moczow.za pomocą półsztywnego ureterorenoskopu z wykorzystaniem energii balistycznej (LithoClast) oraz energii lasera holmowego w zależności od lokalizacji złogu w moczowodzie
  Recenzja prof. dr hab. Tomasz Szydełko
  Recenzja prof.dr hab. Józef Matych
 5. Marta Winiecka-Klimek[data obrony: 22.09.2016r.]
  Porównanie wydajności otrzymywania IndukowanychNeuralnychKomórek Macierzystych (INS) metoda bezpośred.reprogramowania i różnicowania z Indukowanych Pluripotencjalnych Komórek Macierzystych (IPS)
  Recenzja prof. dr hab. n.med. Leonora Bużańska
 6. Karolina Skołucka-Szary [data obrony: 6.10.2016r.]
  Opracowanie oraz charakterystyka nowych bikompatybilnych diestrów chityny oraz ich zastosowanie w wyrobach medycznych
  Recenzja dr hab. prof. nadzw. Beata A. Sadowska
 7. Recenzja dr hab. Przemysław Dorożyński
 8. Łukasz Michalski [data obrony: 10.11.2016 r.]
  Ocena wpływu blokerów receptorów endoteliny na generację reaktywnych form tlenu oraz zawartośc TNF-α w narzadach wewnetrznych szczura
  Recenzja dr hab. Zygmunt Nowak
  Recenzja dr hab. Jolanta Zalejska – Fiolka
 9. Jolanta Zięba [data obrony: 10.11.2016 r.]
  Senescencja komórek glejaka wielopostaciowego in vitro – poszukiwanie przyczyn i próba analizy mechanizmu
  Recenzja dr hab. Paweł Bieganowski
  Recenzja prof. dr hab. Wanda M. Krajewska
 10. Raaid T. Yousif Al. Tarrawi [doktorat odrzucony i zamknięty w dniu 22.09.2016r.]
  Przydatność tomografii komput.i rezonansu magnet. w obrazowaniu niewielkich rozmiarów patologicznych zmian w mózgu
  The usefulness of CT and MRI in visualization of pathological small lesions in the brain
  Recenzja – dr hab.n.med. Stefan P. Gaździński (ang)
  Recenzja – dr hab.n.med. Stefan P. Gaździński
  Recenzja – dr hab. Izabela Zofia Herman-Sucharska
 11. Adam Madej [data obrony: 6.10.2016 r.]
  Ocena przydatności badania zaburzeń przekazywania inform. w kom. nowotw. u chorych z rakiem pęcherza moczowego
  Recenzja rozprawy doktorskiej prof. dr hab.n.med. Jacek Gronwald
  Recenzja prof.dr hab. n.med. Tomasz Drewa

 

2015

2014

 1. Agata Sarniak [data obrony: 08.01.2014]
  Badanie wybuchu oddechowego i mitochondrialnej produkcji reaktywnych form tlenu metodą chemiluminescencji
  Recenzja prof. dr hab. Bogusław Król
  Recenzja dr hab. n. med. Dariusz Kajdaniuk
 2. Agnieszka Głowacka [data obrony: 02.04.2014]
  Częstość występowania niektórych składników zespołu metabolicznego u dzieci i młodzieży w mieście średniej i małej wielkości województwa łódzkiego
  Recenzja prof. dr hab. n. med. Maria Górska
  Recenzja dr hab. n. med. Grzegorz Dzida
 3. Miłosz Dobrogowski [data obrony: 04.06.2014]
  Badania nad obecnością toksycznych związków powstających podczas operacji laparoskopowych w gazach z jamy brzusznej i wybranych płynach ustrojowych
  Recenzja prof. dr hab. n. med. Sławomir Czerczak
  Recenzja dr hab. n.med.Tadeusz Łukieńczuk
 4. Andrzej Zieleniak [data obrony: 25.06.2014]
  Ekspresja receptorów adenozynowych (AR) w leukocytach pacjentek z ciążą cukrzycową
  Recenzja prof. dr hab. Jarosław Dziadek
  Recenzja prof. dr hab. Ewa Wender-Ożegowska
 5. Izabela Burzyńska-Pędziwiatr [data obrony: 08.10.2014]
  Analiza strukturalna i wykorzystanie jako inhibitorów stresu oksydacyjnego polifenoli z wiesiołka (Oenothera paradoxa)
  Recenzja dr hab. Jarosław Lewkowski prof.nazdw. UŁ
  Recenzja prof. dr hab. Bogdan Walkowiak
 6. Emilia Zgórzyńska [data obrony: 08.10.2014]
  Wpływ kwasu dokozaheksaenowego DHA na żywotność i przeżywalność fibroblastów dziąsła w odpowiedzi na czynniki cytotoksyczne i endotoksyny
  Recenzja prof. dr hab. Mirosław Soszyński
  Recenzja dr hab. Beata Olas prof.nadzw.UŁ
  Recenzja dr hab. Jolanta Saczko prof.nadzw
 7. Arkadiusz Tomasz Olędzki [ data obrony: 05.11.2014]
  Analiza urazów, ich rodzaju, przyczyn i kosztów leczenia u osób trzeźwych i nietrzeźwych hospitalizowanych w Oddziale Chirurgii Ogólnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Zgierzu w latach 2018 i 2010
  Recenzja prof. dr hab. n. med. J. Gawrychowski
  Recenzja prof. dr hab.n.med.Andrzej J. Łachiński

2011-13

2013

 1. Aleksandra Stańczak [data obrony: 09.01.2013]
  Prognostyczne znaczenie ekspresji β-kateniny, E-kadheryny oraz WNT-1 w zaawansowanym raku jelita grubego
  Recenzja prof. dr hab. Jarosław Dastych
  Recenzja prof. dr hab. Włodzimierz Olszewski
 2. Michał Markowski [data obrony: 09.01.2013]
  Ocena wartości diagnostyki fotodynamicznej (PDD) i testów genetycznych w rozpoznawaniu raka śródnabłonkowego (Cis) pęcherza moczowego
  Recenzja dr hab. n. med. Andrzej Prelich
  Recenzja dr hab. n.med. Marcin Matuszewski
 3. Katarzyna Paduszyńska [data obrony: 06.02.2013]
  Wybrane czynniki prognostyczne a wyniki leczenia chorych operowanych z powodu zapalenia otrzewnej
  Recenzja prof. dr hab. Zbigniew Śledziński
  Recenzja dr hab. prof. nadzw. Zbigniew Pasieka
 4. Paulina Kleniewska [data obrony: 09.10.2013]
  Udział endoteliny-1, oksydazy NADPH, oksydazy ksantynowej i kinazy białkowej C w procesie powstawania reaktywnych form tlenu
  Recenzja prof. dr hab. Mirosław Soszyński
  Recenzja dr hab.prof. UŁ Bożena Bukowska

2012

 1. Tomasz Płoszaj [data obrony: 11.01.2012]
  Przydatność stosowania analizy alleli genów CFTR, MCM6 i HVR mtDNA w ocenie stopnia zróżnicowania historycznych i przedhistorycznych populacji człowieka
  Recenzja prof. dr hab. Andrzej Kononowicz
  Recenzja dr hab. n. med. prof. nadzw. Tadeusz Pietrucha
 2. Katarzyna Połatyńska [data obrony: 07-03-2012]
  Ocena stanu neurologicznego dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem czynników rokowniczych napadów padaczkowych
  Recenzja dr hab. n. med. prof. Dorota Dunin-Wąsowicz
  Recenzja prof. dr hab. n. med. Antoni Prusiński
 3. Magdalena Staniszewska [data obrony: 07-03-2012]
  Ocena funkcjonowania układów zastawkowych u dzieci z wodogłowiem leczonych w okresie niemowlęcym
  Recenzja prof. dr hab. n. med. Lech Polis
  Recenzja dr hab. n. med. Marek Mandera
 4. Monika Żelazowska (Matyjaszczyk) [data obrony: 04-04-2012]
  Polimorfizm genów kodujących podjednostki kompleksu białka G i ich potencjalne znaczenie kliniczne
  Recenzja prof. dr hab. n. farm. Marek Mirowski
  Recenzja dr hab. n. med. prof Aleksander Goch
 5. Magdalena Nowakowska (Byczewska) [data obrony: 17-10-2012]
  Rola genu supresorowego WWOX na kancerogenezę raka jelita grubego. Wpływ zróżnicowania ekspresji WWOX na transkrypcję genów apoptozy, proliferacji i regulacji szlaków sygnałowych w liniach komórkowych raka jelita
  Recenzja prof. dr hab. Maria Koziołkiewicz
  Recenzja prof. dr hab. Jarosław Dastych
  Emilia Łuczak [data obrony: 07-11-2012]
  Wpływ agonistów receptorów aktywowanych proliferatorami preoksysomów-γ (PPAR-γ) na uwalnianie mediatorów zapalenia przez komórki jednojądrowe krwi obwodowej u pacjentów chorych na astmę oskrzelową
  Recenzja prof. dr hab. n. med. Jerzy Kruszewski
  Recenzja prof. dr hab. Krzysztof Buczyłko
 6. Anna Gajos-Michniewicz [data obrony: 05-12-2012]
  Rola nadekspresji folistatyny w kształtowaniu właściwości mechanicznych tkanki kostnej
  Recenzja prof. dr hab. n. med. Mikołaj Gralak
  Recenzja prof. dr hab. n. med. Ewa Sewerynek
 7. Katarzyna Kośla [data obrony: 05-12-2012]
  Rola genu supresorowego nowotworów WWOX w kancerogenezie glioblastoma multiforme
  Recenzja prof. dr hab. n. med. Maria Koziołkiewicz
  Recenzja prof. dr hab. n. med. Jarosław Dastych

2011

 1. Bartłomiej Jakóbczyk [data obrony: 11.05.2011r.]
  Ocena skuteczności kruszenia kamieni w drogach moczowych przy użyciu lasera holmowego
  Recenzja prof. dr hab. n. med. Józef Matych
  Recenzja dr hab. n. med. Piotr L. Chłosta prof. UJK
 2. Wioletta Wujcicka [data obrony: 15.06.2011r.]
  Rola genu supresorowego WWOX w nowotworach wieku dziecięcego (nephroblastoma i neuroblastoma)
  Recenzja dr hab. n. med. prof. Tadeusz Malewski
  Recenzja dr hab. n. med. prof. Piotr Potemski
 3. Karolina Pospiech (Seta) [data obrony: 19.10.2011r.]
  Rola WWOX, genu supresorowego nowotworów w gruczole mlekowym i jego kancerogenezie
  Recenzja prof. dr. hab. n. farm. Marek Mirowski
  Recenzja dr hab. n. med. prof. Tadeusz Malewski
 4. Joanna Wieczfińska (Stefańska) [data obrony: 19.10.2011r.]
  Wpływ apocyniny na proces zapalny w drogach oddechowych
  Recenzja dr hab. n. med. Piotr Białasiewicz
  Recenzja dr hab. n. med. Krzysztof Wojciech Kowal
 5. Marcin Kosmalski [data obrony: 19.10.2011r.]
  Związek pomiędzy ultrasonograficznymi cechami niealkoholowego stłuszczenia wątroby a czynnikami ryzyka kardiometabolicznego u pacjentów ze świeżo rozpoznaną cukrzycą
  Recenzja prof. dr hab. n. med. Krzysztof Celiński
  Recenzja prof. dr hab. n. med. Jan Chojnacki
 6. Mariusz Wróblewski [data obrony: 14.12.2011]
  Porównanie wyników leczenia zwężeń cewki moczowej przy użyciu lasera holowego i uretrotomii optycznej
  Recenzja prof. dr hab. n. med. Kazimierz Krajka
  Recenzja prof. dr hab. n.med. Waldemar Różański