Badania lekarskie

Obowiązkowi wykonania badań podlegają:

  • kandydaci na studia (wszyscy),
  • studenci, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia

Kandydat na studia, student lub doktorant nie może być dopuszczony do zajęć:

  • bez aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki lub kontynuowania nauki;
  • w przypadku orzeczenia lekarskiego wskazującego na istnienie przeciwwskazań zdrowotnych uniemożliwiających podjęcie lub kontynuowanie nauki.

UWAGA: Dziekanat będzie z odpowiednim wyprzedzeniem informował drogą e-mailową, studenta o konieczności wykonania badań w przypadku: ich barku lub ukończenia daty ważności poprzednich badań oraz po zakończeniu urlopu zdrowotnego.

Aktualne zaświadczenie od lekarza należy złożyć w dziekanacie najpóźniej 30 września danego roku akademickiego.

  • Obowiązkowe szczepienia przeciwko WZW typ B:

Studenci I roku kierunku biotechnologia (I i II stopień) oraz elektroradiologia (I i II stopień) zobligowani sią do okazania w dziekanacie zaświadczenia o przebytych szczepieniach przeciwko WZW typ B w pierwszym tygodniu października danego roku akademickiego.

Osoby, które nie zostały zaszczepione, otrzymają skierowanie na szczepienie.

Rozporządznie Ministra Zdrowia

Who Else Wants Someone to Write My Essay?

If you’re a student looking for someone who can write my essay, you are not on your own. A lot of students are juggling multiple obligations and deadlines. It can be hard to schedule time in order to complete every assignment. Many students wind up exceeding deadlines or having issues with their instructors. There are numerous services available that will help you quickly complete your essay.

First, you must decide what topic you want to write about. Pick a subject that you are interested in and know a lot of. Next, you must read both primary and second-hand sources about your subject. Take notes. The notes you make can serve to support the essay. After you’ve chosen a topic it’s time to brainstorm ideas to support it.

While there are many different types of essays, there are many main types. Every type of essay requires various styles and skills. A persuasive essay may need strong arguments, while an informative essay may need an essay that is narrative. The body of an essay must comprise between 60 to 80percent of the total length.

Sometimes , students do not have time to write the essay they pay for essay wrote on their own. They may be too tired from studying, have not had enough rest or perhaps had a tough in learning a foreign language. They may not be able to follow the instruction given by their teachers. In the event that all of the above are present, it’s helpful to locate a option similar to Edubirdie.