Plany zajęć

Całość planu zajęć jest dostępna w Wirtualnej Uczelni.

Z uwagi na możliwe zmiany w planie zajęć student obowiązany jest do codziennej i szczegółowej weryfikacji swoich zajęć.

Jeśli student zauważy jakieś zajęcia, które ze sobą kolidują – powinien jak najszybciej powiadomić o tym dziekanat.

Jeśli brakuje jakiś zajęć – student również powinien o tym powiadomić dziekanat.

Jeśli studenci chcą przesunąć zajęcia – najpierw trzeba uzgodnić to z wykładowcą.

Wszystkie zmiany w planach zajęć są robione na bieżąco i przesyłane studentom tylko na indywidualne konta studenckie.

 

Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące planów zajęć są przesyłane drogą mailową.

W szczególnych przypadkach – nagłe odwołanie lub przesunięcie zajęć – dodatkowo wysyłany jest sms na nr telefonu, który został podany przez studenta i jest umieszczony w systemie.

W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących planów zajęć, prosimy o kontakt mailowy z dziekanatem.