Badania lekarskie

Obowiązkowi wykonania badań podlegają:

  • kandydaci na studia (wszyscy),
  • studenci oraz uczestnicy studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia

Kandydat na studia, student lub doktorant nie może być dopuszczony do zajęć:

  • bez aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki lub kontynuowania nauki;
  • w przypadku orzeczenia lekarskiego wskazującego na istnienie przeciwwskazań zdrowotnych uniemożliwiających podjęcie lub kontynuowanie nauki.

UWAGA: Dziekanat będzie z odpowiednim wyprzedzeniem informował drogą e-mailową, studenta o konieczności wykonania badań w przypadku: ich barku lub ukończenia daty ważności poprzednich badań oraz po zakończeniu urlopu zdrowotnego.

Aktualne zaświadczenie od lekarza należy złożyć w dziekanacie najpóźniej 30 września danego roku akademickiego.

  • Obowiązkowe szczepienia przeciwko WZW typ B:

Studenci I roku kierunku biotechnologia (I i II stopień) oraz elektroradiologia (I i II stopień) zobligowani sią do okazania w dziekanacie zaświadczenia o przebytych szczepieniach przeciwko WZW typ B w pierwszym tygodniu października danego roku akademickiego.

Osoby, które nie zostały zaszczepione, otrzymają skierowanie na szczepienie.

Rozporządznie Ministra Zdrowia