Drzwi otwarte na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi – 2019

W środę 13 marca 2019 roku w Centrum Dydaktycznym UM odbyły się „Drzwi Otwarte” skierowane do uczniów szkół średnich zainteresowanych studiami medycznymi. Ok 2 000 licealistów z różnych zakątków Polski uczestniczyło w tym wydarzeniu.

Studenckie Koło Naukowe Immuno-Biotech działające przy Zakładzie Immunopatologii wraz z opiekunem dr hab. Pauliną Kleniewską zachęcało do podjęcia studiów na kierunku Biotechnologia. Członkowie Koła przygotowali krótkie filmy promujące Wydział Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego – kierunek Biotechnologia oraz zorganizowali konkurs wiedzy teoretycznej dla licealistów z nagrodami. W dalszej części Studenci przeprowadzili cykl warsztatów laboratoryjnych, który spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony licealistów. Aktywny udział w pracach laboratoryjnych był nagradzany.

« 1 z 2 »

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

Dziekanat Wydziału Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zawiadamia, że w dniu:

7 marca 2019 r. o godz. 13:00

w budynku Rektoratu UM w Łodzi przy Al. Kościuszki 4, w Auli im. A. Pruszczyńskiego, II piętro – odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Zuzanny Burzyńskiej

 Tytuł rozprawy: „Rola angitensyny II w modulacji proliferacji oraz migracji komórek nowotworowych błony śluzowej macicy”

Promotor:
dr hab. n. med. Agnieszka Piastowska-Ciesielska
Recenzenci:
dr hab. n. farm. Beata Stanisz, prof. UMP
dr hab. n. med. Sławomir Ławicki

Rozprawa doktorska jest udostępniona do wglądu w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Muszyńskiego 2.

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

Dziekanat Wydziału Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zawiadamia, że w dniu:

10 stycznia 2019 r. o godz. 13:00

w budynku Rektoratu UM w Łodzi przy Al. Kościuszki 4, w Auli im. A. Pruszczyńskiego, II piętro – odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Dagmary Wójkowskiej

 Tytuł rozprawy: „Rola limfocytów TH 17 w patogenezie doświadczalnego modelu stwardnienia rozsianego”

Promotor:
prof. dr hab. n. med. Andrzej Głąbiński
Recenzenci:
prof. dr hab. Anna Członkowska
prof. dr hab. Jacek Jerzy Losy

Rozprawa doktorska jest udostępniona do wglądu w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Muszyńskiego 2.

Remonty przy Żeligowskiego

W związku z pracami   wykończeniowymi na klatkach schodowych, polegającymi przede wszystkim na:  szlifowaniu schodów,wycinaniu fragmentów podłóg, wymianie drzwi wejściowych malowaniu itd..,Wykonawca jest zmuszony kolejno je zamykać. Najbardziej uciążliwe prace (hałas, kurz…) odbywać się będą kolejno:

  1. od dnia 12.12.2018 – zamykamy klatkę 1 (przy bramie wyjazdowej)
  2. od dnia 19.12.2018 – zamykamy klatkę 2 (przy windzie)
  3. w klatce 3 (przy portierni) – prace już trwają
  4. od dnia 02.01.2019 – zamykamy klatkę 4 (przy bramie wjazdowej)

Bardzo przepraszamy za wszelkie uciążliwości i jednocześnie prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

Dziekanat Wydziału Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zawiadamia, że w dniu:
6 grudnia 2018 r. o godz. 13:00

w budynku Rektoratu UM w Łodzi przy Al. Kościuszki 4, w Auli im. A. Pruszczyńskiego, II piętro – odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Karoliny Kowalskiej

Tytuł rozprawy: „Zearalenon jako modulator proliferacji komórek gruczolakoraka gruczołu krokowego.”

Promotor:
dr hab. n.med. Agnieszka Piastowska – Ciesielska
Recenzenci:
dr hab. Agnieszka Łoboda
dr hab. prof. nadzw. Piotr Jedziniak

Rozprawa doktorska jest udostępniona do wglądu w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Muszyńskiego 2.

ABK for UMED – Strategia Rozwoju działalności Akademickiego Biura Karier Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Uprzejmie informujemy, że Uniwersytet Medyczny w Łodzi rozpoczął realizację projektu „ABK for UMED – Strategia Rozwoju działalności Akademickiego Biura Karier Uniwersytetu Medycznego w Łodzi”.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu to niemalże 1 mln zł!

W ramach realizowanego projektu ABK for UMED, 600 studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi otrzyma kompleksowe wsparcie w zakresie diagnozy swoich kompetencji zawodowych, przedsiębiorczych, rozpoznawania swoich mocnych stron oraz obszarów wymagających rozwoju.

Informacje o projekcie

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

Dziekanat Wydziału Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zawiadamia, że w dniu:
15 listopada 2018 r. o godz. 12:00 w budynku Rektoratu UM w Łodzi przy Al. Kościuszki 4, w Auli im. A. Pruszczyńskiego, II piętro – odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

lek. Agnieszka Dworzyńska

Tytuł rozprawy: „Ocena skuteczności autogennych wszczepów fragmentów kory nadnerczy na modelu zwierzęcym.”

Promotor:
prof. dr hab. n.med. Lech Pomorski
Recenzenci:
prof. dr hab. n. med. Marcin Barczyński
prof. dr hab. n. med. Maciej Otto

Rozprawa doktorska jest udostępniona do wglądu w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Muszyńskiego 2.

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

Dziekanat Wydziału Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zawiadamia, że w dniu:
15 listopada 2018 r. o godz. 13:00 w budynku Rektoratu UM w Łodzi przy Al. Kościuszki 4, w Auli im. A. Pruszczyńskiego, II piętro – odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

lek. Karola Sieniawskiego 

Tytuł rozprawy: „Wczesna diagnostyka niewydolności przytarczyc u pacjentów poddawanych operacji całkowitego wycięcia tarczycy z powodu wola.”

Promotor:
prof. dr hab. n.med. Lech Pomorski
Recenzenci:
prof. dr hab. n. med. Jacek Gawrychowski
dr hab. n. med. Aleksander Konturek prof. UJ

Rozprawa doktorska jest udostępniona do wglądu w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Muszyńskiego 2.