Dziekanat Oddziału Nauk Biomedycznych Wydziału Lekarskiego – zasady funkcjonowania

Szanowni Państwo,

w związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną oraz ograniczeniami wynikającymi z ustanowienia w Łodzi strefy czerwonej (od 17.10.2020 r.) dbając o bezpieczeństwo interesantów oraz pracowników administracyjnych,

Dziekanat Oddziału Nauk Biomedycznych Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
będzie pracować od 19.10.2020 r. do odwołania
w trybie pracy hybrydowej (zdalnie i stacjonarnie).

Proszę, by korespondencję kierować przede wszystkim w formie mailowej:

Joanna Wrońska – joanna.wronska@umed.lodz.pl
Jagoda Matysiak – jagoda.matysiak@umed.lodz.pl
Aleksandra Morawska – aleksandra.morawska@umed.lodz.pl

Ewa Appel – ewa.appel@umed.lodz.pl

Ewentualną korespondencję papierową proszę kierować do Kancelarii Głównej UM.

Zwracam się z prośbą o ograniczenie wizyt w dziekanacie do absolutnego minimum (po wcześniejszym umówieniu mailowym/telefonicznym) i zachowanie zasad bezpieczeństwa.

 

 

Z poważaniem,

mgr Ewa Appel

Kierownik Dziekanatu

Oddziału Nauk Biomedycznych

Wydziału Lekarskiego

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

e-mail: ewa.appel@umed.lodz.pl

 

 

Zasady obsługi studentów i interesantów w czasie epidemii:

https://covid19.umed.pl/2020/10/15/zasady-obslugi-studentow-i-interesantow-w-czasie-epidemii/

https://umed.pl/zarzadzenie-rektora-uniwersytetu-medycznego-w-lodzi-nr-77-2020/zarzadzenie-2020_077-1/

Zaproszenie na wykład „Praca safety assessora – teoria i praktyka”

Safety assessor- kim jest? Studencie, może to praca dla Ciebie? Szansa na ciekawy rozwój zawodowy? Pożądany zawód w dobie rozwoju branży kosmetycznej?

Safety assessor- to osoba, której wykształcenie (chemiczne, kosmetologiczne, farmaceutyczne i pokrewne), wiedza, ale też specjalistyczny kurs zakończony uzyskaniem certyfikatu, stanowią o bezpieczeństwie stosowanych przez nas produktów kosmetycznych. Zajmuje się oceną kosmetyku na podstawie informacji uzyskanych od producenta, ale również baz toksykologicznych. Konieczna jest również szczegółowa znajomość aktualnego prawa w tej dziedzinie.

Dyrektywa Kosmetyczna nakłada na producenta kosmetyków obowiązek dochowania szczególnej staranności dotyczący bezpieczeństwa produktów kosmetycznych. Nad bezpieczeństwem kosmetyku czuwa safety assessor, który zajmuje się opracowywaniem raportów bezpieczeństwa produktów kosmetycznych. Tylko kosmetyki posiadające raport bezpieczeństwa mogą zostać wprowadzone do obrotu.

Aby dowiedzieć się, jak ciekawy jest to zawód,weź udział w spotkaniu z dr n. chem. Joanną Fabrowską -Baląabsolwentką chemii kosmetycznej UMCS w Lublinie i UAM w Poznaniu, właścicielką firmy Cosmetics Care (http://www.cosmeticscare.eu/o-mnie/)oferującą fachową pomoc w zakresie oceny bezpieczeństwa kosmetyków, przygotowywaniu dokumentacji produktów kosmetycznych i weryfikacji zgodności produktów z obowiązującymi przepisami prawnymi. Jest autorką bloga dotyczącego regulacji prawnych w sektorze kosmetycznym. Pasjonatka kosmetyków, szczególnie tych, które bazują na substancjach botanicznych.

Gdzie? Wydział Farmaceutyczny, Aula im. prof. Zofii Jerzmanowskiej (4A i 4B)

Kiedy? 13 października 2020 roku o godzinie 16:30

Dla kogo? Studenci kierunków: analityka medyczna, biotechnologia, farmacja, kosmetologia

Ze względu na sytuację epidemiologiczną, liczba miejsc ograniczona – zapisy droga mailową, chęć udziału w wykładzie proszę zgłaszać mailowo na adres: anna.erkiert-polguj@umed.lodz.pl

Słowacki Program Stypendialny

SAIA (eng. Slovak Academic Information Agency) zaprasza słowackich oraz zagranicznych studentów do skorzystania z programu stypendialnego: National Scholarship Programme of the Slovak Republic.

Program ma na celu wspieranie nauki, dydaktyki, badawczych i artystycznych pobytów na uniwersytetach i jednostkach badawczych oraz mobilności dwustronnych – zarówno dla osób przyjeżdzających na Słowację, jak i osób pochodzenia słowackiego za granicą.

Termin składania wniosków upływa 31 października o godzinie 16:00.

Więcej informacji można uzyskać także na oficjalnej stronie internetowej programu – www.scholarships.sk lub kontaktując się bezpośrednio z p. Ondrej Aradský  (nsp-foreign@saia.sk).

Program finansowany jest przez Ministerstwo Edukacji, Nauki, Badań i Sportu Republiki Słowacji.

SAIA to  pozarządowa organizacją non-profit, zajmującą się wdrażaniem programów i usług mających na celu między innymi udzielenie pomocy w internacjonalizacji edukacji i badań na Słowacji.

I edycja studiów podyplomowych „Psychoterapia Kliniczna”

Szanowni Państwo,

w imieniu Pełnomocnika Rektora ds. Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego 

w Łodzi prof. dr hab. n. farm. Ewy Balcerczak oraz Kierownika studiów podyplomowych 

prof. Piotra Gałeckiego,

informujemy, że trwa rekrutacja została przedłużona na :

I edycję studiów podyplomowych
” Psychoterapia Kliniczna”

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą być dopuszczone osoby, które posiadają dyplom lekarza lub magistra: psychologii, pielęgniarstwa, pedagogiki, resocjalizacji albo spełniają warunki określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. Nr 73, poz. 763, z późn. zm.), bądź posiadają dyplom ukończenia studiów medycznych lub humanistycznych.

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane studiami podyplomowymi ” Psychoterapia Kliniczna” do aplikacji w naszej Jednostce.

Rekrutacja on-line: https://studiapodyplomowe.umed.pl/

Więcej na stronie: http://okp.umed.pl/psychoterapia-kliniczna/

Masz pytanie? Napisz do nas :

agnieszka.antoniewicz@umed.lodz.pl oraz maciej.adamski@umed.lodz.pl

Zarządzenie nr 77/2020

Zarządzenie nr 77/2020 z dnia 27.08.2020 r. Rektora UM w Łodzi w sprawie działalności Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS–CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Pobierz

Szanowni Państwo,

w imieniu Pełnomocnika Rektora ds. Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi prof. dr hab. n. farm. Ewy Balcerczak oraz Kierownika studiów podyplomowych prof. dr hab. n. med. Helenę Rotsztejn, pragniemy poinformować, iż ruszyła rekrutacja na II edycję studiów podyplomowych „Studia podyplomowe Kosmetologia- współczesne podejście oraz praktyka wsparta wiedzą”.

Studia mają charakter studiów uzupełniających ich celem studiów jest doskonalenie umiejętności oraz poszerzenie wiedzy z zakresu kosmetologii. Program studiów stanowi uzupełnienie treści realizowanych w trakcie studiów magisterskich.

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane studiami podyplomowymi  „Studia podyplomowe Kosmetologia- współczesne podejście oraz praktyka wsparta wiedzą” do aplikacji w naszej Jednostce.

Strona rekrutacji on-line: https://studiapodyplomowe.umed.pl/

Więcej informacji dostępnych na stronie internetowej:http://okp.umed.pl/kosmetologia/ .

Masz pytanie?
Napisz do nas : agnieszka.antoniewicz@umed.lodz.pl oraz maciej.adamski@umed.lodz.pl

Komunikat Rektora z dn. 15 czerwca 2020 r. w sprawie warunków przeprowadzania egzaminów w siedzibie Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

W nawiązaniu do Zarządzenie nr 47/2020 z dnia 22 maja 2020 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ustala się następujące, minimalne wytyczne do przeprowadzenia egzaminów w siedzibie Uniwersytetu Medycznego w Łodzi:

 • W egzaminie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby zdrowe bez objawów sugerujących chorobę zakaźną (dotyczy to zarówno studentów, jak i egzaminujących nauczycieli akademickich).
 • Uczestnicy egzaminu są zobowiązani do zachowania odpowiednich odległości między sobą (co najmniej 2 m), szczególnie podczas wchodzenia i wychodzenia do budynku uczelni i sali egzaminacyjnej. Szczegółowe wytyczne w tym zakresie ustala i egzekwuje egzaminujący.
 • Miejsca w sali egzaminacyjnej powinny zostać wyznaczone w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku.
 • Do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej uczestnicy egzaminu są zobowiązani do zakrywania nosa i ust (dotyczy to zarówno studentów, jak i egzaminujących nauczycieli akademickich).
 • Każdy uczestnik egzaminu korzysta wyłącznie z własnych przyborów piśmienniczych.
 • Ławki, krzesła, pulpity lub inne powierzchnie często dotykane w sali egzaminacyjnej powinny zostać zdezynfekowane przed i po każdym egzaminie.

Jednocześnie przypominamy, że za przeprowadzenie egzaminu lub zaliczenia w siedzibie Uniwersytetu, z zachowaniem procedur sanitarnych gwarantujących bezpieczeństwo egzaminatora i studentów, odpowiada kierownik przedmiotu. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczącymi przeprowadzania egzaminów zewnętrznych – https://www.gov.pl/web/edukacja/przygotowania-do-egzaminow-zewnetrznych-wytyczne-men-cke-i-gis.

 

Rektor: prof. dr hab. Radzisław Kordek

E-obiegówka dla Studenta

Miło nam poinformować, że uruchomiliśmy elektroniczną kartę potwierdzeń (e-obiegówkę) dla studentów wszystkich kierunków studiów.

Jeśli kończysz studia/przenosisz się na inną uczelnię/rezygnujesz ze studiów lub zostałeś skreślony z listy studentów możesz rozliczyć się z Uczelnią on-line, za pomocą e-obiegówki.

Jak złożyć e-obiegówkę?

 • Zaloguj się na swoje konto w Wirtualnej Uczelni;
 • Uruchom kafelek „e-obiegówka”;
 • Weź udział w monitorowaniu kariery absolwentów i wyraź zgodę na udział

w ankietach ewaluacji;

 • Uruchom e-obiegówkę (bądź cierpliwy, zapisywanie wniosku trwa

chwilkę).

Twój wniosek zostanie automatycznie przesłany do Dziekanatu, Biblioteki UM, Biblioteki UŁ, Działu Finansowego i Działu ds. Bytowych Studentów i Doktorantów.

UWAGA! Studenci kierunku Elektroradiologia po uruchomieniu e-obiegówki znajdą na swoim koncie plik PDF z listą zakładów do osobistego rozliczenia się z nimi (listę stanowią zakłady, które nie biorą udziału w elektronicznym obiegu). Skan uzupełnionej karty potwierdzeń z zakładami należy przesłać do Dziekanatu na adres e-mail: jagoda.matysiak@umed.lodz.pl.

 • Dzięki stale aktualizowanemu statusowi wniosku możesz monitorować przebieg procesu.
 • W przypadku odrzucenia wniosku, status zostanie zmieniony na „odrzucony” i pojawi się komentarz informujący o przyczynie. Taką samą informację otrzymasz na Twój adres @ w domenie stud.umed.lodz.pl
 • Ureguluj swoje zobowiązania podane w komentarzu i potwierdź je przyciskiem „rozliczony”.

Po zaakceptowaniu e-obiegówki przez wszystkie jednostki otrzymasz informację na adres e-mailowy o potwierdzeniu rozliczenia zobowiązań wobec Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.