Komunikat Rektora z dn. 15 czerwca 2020 r. w sprawie warunków przeprowadzania egzaminów w siedzibie Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

W nawiązaniu do Zarządzenie nr 47/2020 z dnia 22 maja 2020 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ustala się następujące, minimalne wytyczne do przeprowadzenia egzaminów w siedzibie Uniwersytetu Medycznego w Łodzi:

 • W egzaminie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby zdrowe bez objawów sugerujących chorobę zakaźną (dotyczy to zarówno studentów, jak i egzaminujących nauczycieli akademickich).
 • Uczestnicy egzaminu są zobowiązani do zachowania odpowiednich odległości między sobą (co najmniej 2 m), szczególnie podczas wchodzenia i wychodzenia do budynku uczelni i sali egzaminacyjnej. Szczegółowe wytyczne w tym zakresie ustala i egzekwuje egzaminujący.
 • Miejsca w sali egzaminacyjnej powinny zostać wyznaczone w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku.
 • Do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej uczestnicy egzaminu są zobowiązani do zakrywania nosa i ust (dotyczy to zarówno studentów, jak i egzaminujących nauczycieli akademickich).
 • Każdy uczestnik egzaminu korzysta wyłącznie z własnych przyborów piśmienniczych.
 • Ławki, krzesła, pulpity lub inne powierzchnie często dotykane w sali egzaminacyjnej powinny zostać zdezynfekowane przed i po każdym egzaminie.

Jednocześnie przypominamy, że za przeprowadzenie egzaminu lub zaliczenia w siedzibie Uniwersytetu, z zachowaniem procedur sanitarnych gwarantujących bezpieczeństwo egzaminatora i studentów, odpowiada kierownik przedmiotu. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczącymi przeprowadzania egzaminów zewnętrznych – https://www.gov.pl/web/edukacja/przygotowania-do-egzaminow-zewnetrznych-wytyczne-men-cke-i-gis.

 

Rektor: prof. dr hab. Radzisław Kordek

E-obiegówka dla Studenta

Miło nam poinformować, że uruchomiliśmy elektroniczną kartę potwierdzeń (e-obiegówkę) dla studentów wszystkich kierunków studiów.

Jeśli kończysz studia/przenosisz się na inną uczelnię/rezygnujesz ze studiów lub zostałeś skreślony z listy studentów możesz rozliczyć się z Uczelnią on-line, za pomocą e-obiegówki.

Jak złożyć e-obiegówkę?

 • Zaloguj się na swoje konto w Wirtualnej Uczelni;
 • Uruchom kafelek „e-obiegówka”;
 • Weź udział w monitorowaniu kariery absolwentów i wyraź zgodę na udział

w ankietach ewaluacji;

 • Uruchom e-obiegówkę (bądź cierpliwy, zapisywanie wniosku trwa

chwilkę).

Twój wniosek zostanie automatycznie przesłany do Dziekanatu, Biblioteki UM, Biblioteki UŁ, Działu Finansowego i Działu ds. Bytowych Studentów i Doktorantów.

UWAGA! Studenci kierunku Elektroradiologia po uruchomieniu e-obiegówki znajdą na swoim koncie plik PDF z listą zakładów do osobistego rozliczenia się z nimi (listę stanowią zakłady, które nie biorą udziału w elektronicznym obiegu). Skan uzupełnionej karty potwierdzeń z zakładami należy przesłać do Dziekanatu na adres e-mail: jagoda.matysiak@umed.lodz.pl.

 • Dzięki stale aktualizowanemu statusowi wniosku możesz monitorować przebieg procesu.
 • W przypadku odrzucenia wniosku, status zostanie zmieniony na „odrzucony” i pojawi się komentarz informujący o przyczynie. Taką samą informację otrzymasz na Twój adres @ w domenie stud.umed.lodz.pl
 • Ureguluj swoje zobowiązania podane w komentarzu i potwierdź je przyciskiem „rozliczony”.

Po zaakceptowaniu e-obiegówki przez wszystkie jednostki otrzymasz informację na adres e-mailowy o potwierdzeniu rozliczenia zobowiązań wobec Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Komunikat dotyczący organizacji pracy Dziekanatu Oddziału Nauk Biomedycznych

Szanowni Państwo,

w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego, mając na względzie bezpieczeństwo interesantów oraz pracowników administracyjnych od dnia 17 marca do odwołania Dziekanat Oddziału Nauk Biomedycznych Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi  pracuje w trybie pracy zdalnej.

Jesteśmy dla Państwa dostępni pod adresami e-mail oraz numerem telefonu 502-447-577.

Katarzyna Milbrandt – katarzyna.milbrandt@umed.lodz.pl
Ewa Appel – ewa.appel@umed.lodz.pl
Joanna Wrońska – joanna.wronska@umed.lodz.pl
Jagoda Matysiak – jagoda.matysiak@umed.lodz.pl
Aleksandra Morawska – aleksandra.morawska@umed.lodz.pl

Prosimy o kierowanie wszelkich dokumentów w postaci scanu.
Ewentualną korespondencję papierową, prosimy kierować do Kancelarii Głównej UM.
Na wszelkie pytania i wątpliwości odpowiemy mailowo.

Decyzja podyktowana jest zaleceniami zawartymi w Komunikacie Rektora w sprawie organizacji pracy uczelni w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia z dnia 16 marca b. r. https://umed.pl/komunikat-rektora-w-sprawie-organizacji-pracy-uczelni-w-zwiazku-z-ogloszeniem-stanu-zagrozenia-epidemicznego/

Z poważaniem
mgr Katarzyna Milbrandt
Kierownik Dziekanatu
Oddziału Nauk Biomedycznych
Wydziału Lekarskiego
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
e-mail: katarzyna.milbrandt@umed.lodz.pl

KOMUNIKAT REKTORA W SPRAWIE SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ WE WŁOSZECH – KORONAWIRUS

Szanowni Państwo,

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną we Włoszech jesteśmy w stałym kontakcie z Państwowym Powiatowym Inspektoracie Sanitarnym w Łodzi. Do czasu przekazania nam aktualnych rekomendacji stosujemy się do zaleceń z załączonego komunikatu GIS (z dn. 14 lutego 2020 r.)

Osobom, które w ostatnich dniach wróciły z  Włoch, w szczególności z regionu Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum (nawet jeżeli nie miały kontaktów z osobami chorymi, sami czują się dobrze, czują się zdrowi) stanowczo zalecamy ograniczenie aktywności  społecznej przez 14 dni (pozostanie w domu), monitoring stanu zdrowia i stały kontakt z Inspekcja Sanitarną. Jeśli w ciągu 14 dni pojawią się w dolegliwości ze strony układu oddechowego, należy zgłosić się do lekarza chorób zakaźnych.

Studenci Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, których dotyczy powyższy komunikat, proszeni są o kontakt z prowadzącymi zajęcia, a prowadzących zajęcia prosimy o liberalne i elastyczne podejście do sposobu zaliczenia zajęć przez osoby będące w grupie ryzyka.

Komunikat GIS – zobacz

Sprawę należy traktować jako pilną i ważną.

Rektor
Prof. dr hab. Radzisław Kordek

Z żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Prof. dr hab. n.med. Lilli Lachowicz

Wieloletniego pracownika Akademii Medycznej w Łodzi,

wicedyrektor instytutu Fizjologii i Biochemii,
wybitnego naukowca,  profesora i wychowawcę wielu pokoleń studentów.

Rodzinie i Bliskim

wyrazy głębokiego współczucia składają

Rektor, Senat i społeczność akademicka
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Uroczystość pogrzebowa odbędzie się 19 września 2019
na Cmentarzu Katolickim na Dołach o godzinie 13.15

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

Dziekanat Wydziału Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zawiadamia, że w dniu:

19 września 2019 r. o godz. 13:00

w budynku Rektoratu UM w Łodzi przy Al. Kościuszki 4, w Auli im. A. Pruszczyńskiego, II piętro – odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Kamili Rosiak

 Tytuł rozprawy: „Wyjaśnienię niektórych aspektów biologicznej roli EGFRvIII i IDHIR132H w glejakach wielopostaciowych”

Promotor:
prof. dr hab. Piotr Rieske
Promotor pomocniczy:
dr Wojciech Stec
Recenzenci:
prof. dr hab. Agnieszka Dobrzyń
prof. dr hab. Wanda M. Krajewska

Rozprawa doktorska jest udostępniona do wglądu w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Muszyńskiego 2.