Przeniesienie kształcenia podyplomowego

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że z dniem 02.09.2019 r. organizację wszystkich kursów specjalizacyjnych przejęła nowo utworzona jednostka CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO http://okp.umed.pl/

z poważaniem
mgr Magdalena Batorska
Samodzielny referent ds. ksztacenia podyplomowego
Centrum Kształcenia Podyplomowego
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
tymczasowy adres:
90-752 Łódź, ul. Żeligowskiego 7/9
tel. 042 272-51-98
magdalena.batorska@umed.lodz.pl

 

WNIOSKI ZGŁOSZENIOWE DLA ORGANIZATORÓW KURSÓW SPECJALIZACYJNYCH NA ROK 2020

Dziekanat Wydziału Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego uprzejmie informuje,
że Wniosek zgłoszeniowy dla organizatorów kursów specjalizacyjnych dla lekarzy i lekarzy dentystów na rok 2020 należy złożyć do 30 sierpnia 2019 r.

Dodatkowe informacje dotyczące wniosku zgłoszeniowego dla organizatorów kursów:

 • Tytuł kursu musi być identyczny z tytułem podanym w programie specjalizacji (aktualne programy dostępne są na stronie internetowej CMKP pod adresem: http://www.cmkp.edu.pl/ksztalcenie/studia-specjalizacyjne-lekarzy/programy-specjalizacji-lekarskich/);
 • Program Kursu oraz Opinia Konsultanta powinny rozpoczynać się od nowej strony;
 • Wniosek należy przygotować w jednym egzemplarzu;
 • Dziekanat WNBiKP wysyła wnioski w celu zaopiniowania do Konsultantów Krajowych, a następnie przesyła je do CMKP w celu rejestracji kursu;
 • Konieczne jest również przygotowanie regulaminktóry należy dołączyć do każdego wniosku.

Osobą odpowiedzialną za organizowanie kursów specjalizacyjnych jest:

mgr Magdalena Batorska
Samodzielny referent ds. kształcenia podyplomowego
Dziekanat Wydziału Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego
90-752 Łódź, ul. Żeligowskiego 7/9
telefon: (42) 2725198
e-mail: magdalena.batorska@umed.lodz.pl

WNIOSKI ZGŁOSZENIOWE DLA ORGANIZATORÓW KURSÓW SPECJALIZACYJNYCH NA ROK 2019

Dziekanat Wydziału Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego uprzejmie informuje,
że Wniosek zgłoszeniowy dla organizatorów kursów specjalizacyjnych dla lekarzy i lekarzy dentystów na rok 2019 należy złożyć do 30 września 2018 r.

Dodatkowe informacje dotyczące wniosku zgłoszeniowego dla organizatorów kursów:

 • Tytuł kursu musi być identyczny z tytułem podanym w programie specjalizacji (aktualne programy dostępne są na stronie internetowej CMKP pod adresem: http://www.cmkp.edu.pl/ksztalcenie/studia-specjalizacyjne-lekarzy/programy-specjalizacji-lekarskich/);
 • Program Kursu oraz Opinia Konsultanta powinny rozpoczynać się od nowej strony;
 • Wniosek należy przygotować w jednym egzemplarzu;
 • Dziekanat WNBiKP wysyła wnioski w celu zaopiniowania do Konsultantów Krajowych, a następnie przesyła je do CMKP w celu rejestracji kursu;
 • Konieczne jest również przygotowanie regulaminktóry należy dołączyć do każdego wniosku.

Osobą odpowiedzialną za organizowanie kursów specjalizacyjnych jest:

mgr Magdalena Batorska
Samodzielny referent ds. kształcenia podyplomowego
Dziekanat Wydziału Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego
90-752 Łódź, ul. Żeligowskiego 7/9
telefon: (42) 2725198
e-mail: magdalena.batorska@umed.lodz.pl

WNIOSKI ZGŁOSZENIOWE DLA ORGANIZATORÓW KURSÓW SPECJALIZACYJNYCH NA ROK 2018

Dziekanat Wydziału Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego uprzejmie informuje,
że Wniosek zgłoszeniowy dla organizatorów kursów specjalizacyjnych dla lekarzy i lekarzy dentystów
na rok 2018 należy złożyć do 01 września 2017 r.

Informacje dotyczące wniosku zgłoszeniowego dla organizatorów kursów:

 • Dziekanat WNBiKP wysyła wnioski w celu zaopiniowania do Konsultantów Krajowych, a następnie przesyła do CMKP w celu rejestracji kursu
 • Konieczne jest również przygotowanie regulaminu, który należy dołączyć do każdego wniosku.

 

Osobą odpowiedzialną za organizowanie kursów specjalizacyjnych jest:

mgr Magdalena Batorska

Dziekanat Wydziału Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego

90-752 Łódź, ul. Żeligowskiego 7/9

telefon: (42) 2725198

e-mail: magdalena.batorska@umed.lodz.pl

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ROZLICZANIA KURSÓW SPECJALIZACYJNYCH

Uprzejmie informujemy, że umowy-zlecenia za przeprowadzenie zajęć dydaktycznych oraz pełnienie funkcji kierownika naukowego bądź administracyjnego kursu należy złożyć w Dziekanacie WNBiKP nie później niż tydzień przed rozpoczęciem kursu. Po upływie tego terminu umowy nie zostaną przyjęte, a co za tym idzie wynagrodzenia nie zostaną wypłacone.

Czytaj dalejKOMUNIKAT DOTYCZĄCY ROZLICZANIA KURSÓW SPECJALIZACYJNYCH