Spotkanie z przedstawicielami Centrum Systemów Informacyjnych  Ochrony Zdrowia

Uprzejmie informujemy, że w dniu 5 września 2019 r. w godz. 12.00-14.00 w sali 1.27 CKD odbędzie się spotkanie z przedstawicielami Centrum Systemów Informacyjnych  Ochrony Zdrowia, zajmującymi się obsługą Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK). Przedmiotem tego spotkania będą procedury informatyczne dotyczące składania wniosków zgłoszeniowych do postępowania kwalifikacyjnego w celu rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego oraz wypełnianie elektronicznych dokumentów w trakcie tego szkolenia. Zapraszamy stażystów i specjalizantów. Wstęp jest wolny

Harmonogram kursów dla lekarzy i lekarzy dentsysów stażystów podyplomowych

Szanowni Państwo,
poniżej udostępniamy harmonogram obowiązkowych kursów dla lekarzy i lekarzy dentsysów stażystów podyplomowych, które odbędą się w 2019 r. w okresie od maja do końca września.

Wersja harmonogramu z podziałem na miesiące w sposób czytelny pokazuje, które terminy kursów nakładają się. Niestety tego nie da się uniknąć. Proszę przez weekend przeanalizować harmonogram. We wtorek tj. 21 maja 2019 r. o godz. 18.00 rozpoczną się zapisy on-line. W poniedziałek udostępnimy link do zapisów.

Proponujemy, aby lekarze rozpoczęli zapisy od kursu z Transfuzjologii, a lekarze dentyści od kursu z Ratownictwa Medycznego.

Lekarze dentyści w ramach kursu z Ratownictwa Medycznego mają wykłady, ćwiczenia oraz SOR. W załączonym harmonogramie ujęte są jedynie wykłady i ćwiczenia. Na SOR każdy zapisuje się indywidualnie, bezpośrednio u p. Danuty Sobieraj.

Danuta Sobieraj
stanowisko: sekretarka
e-mail: danuta.sobieraj[at]umed.lodz.pl
I Zakład Anestezjologii i Intensywnej Terapii
90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22
telefon: 042 677 66 40
Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii
90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22

Przypominamy, że kurs Transfuzjologii dotyczy tylko lekarzy.

Osoby, które nie będą na liście osób uprawnionych do odbywania kursów w okresie maj-wrzesień 2019 r., a przyjdą na kurs, zostaną obciążone fakturą (60 zł za godzinę kursu).

Kursy prowadzone będą od 28 maja do 30 września 2019 r. Tylko w tym okresie można zaliczyć kursy i uzyskać wpisy w książeczkach.

Poniższa ankieta oceny została przygotowana przez Urząd Marszałkowski i stanowi dla nas wymóg formalny. W związku z tym, proszę ten dokument wydrukować i po uzyskaniu wszystkich zaliczeń w książeczkach zgłosić się do Dziekanatu celem złożenia wypełnionej ankiety i uzyskania pieczątki organizatora w książeczce. Ankiety proszę składać w Dziekanacie Wydziału Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego, ul. Żeligowskiego 7/9 (pierwsze piętro, narożna klatka) najpóźniej do dnia 30.09.2019 r.

Ankieta oceny końcowej szkoleń lekarzy stażystóworaz lekarzy dentystów stażystów

Osoby do kontaktu:

Kierownik Dziekanatu WNBiKP
mgr Katarzyna Milbrandt (pokój 148)
tel. 42 272 51 97,
e-mail: katarzyna.milbrandt@umed.lodz.pl

Krzysztof Studziński (pokój 147)
Stanowisko: Samodzielny referent ds. informatycznych
tel. 42 272 51 93,
e-mail: krzysztof.studzinski@umed.lodz.pl

Komunikat w sprawie kursów

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłosił wynik przetargu na organizację i przeprowadzenie szkoleń lekarzy i lekarzy dentystów w ramach stażu podyplomowego. Podobnie jak w latach ubiegłych została wybrana oferta SP ZOZ USK nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, który razem z Wydziałem Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego UM w Łodzi organizuje wspomniane kursy.

Obecnie trwają prace na ułożeniem harmonogramu kursów z:

  • Prawa medycznego (30 godz. )
  • Bioetyki (20 godz.)
  • Orzecznictwa lekarskiego (20 godz.)
  • Profilaktyki zakażeń HIV oraz diagnostyki i leczenia choroby AIDS (5 godz.)
  • Transfuzjologii klinicznej (10 godz.) – NIE DOTYCZY DENTYSTÓW
  • Medycyny ratunkowej (16 godz. – dla lekarzy)
  • Medycyny ratunkowej (80 godz. – dla dentystów)

Zapisy na kursy odbędą się po długim weekendzie majowym. O konkretnym terminie zapisów zostaną Państwo odpowiednio wcześniej poinformowani.