Przeniesienie kształcenia podyplomowego

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że z dniem 02.09.2019 r. organizację wszystkich kursów specjalizacyjnych przejęła nowo utworzona jednostka CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO http://okp.umed.pl/

z poważaniem
mgr Magdalena Batorska
Samodzielny referent ds. ksztacenia podyplomowego
Centrum Kształcenia Podyplomowego
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
tymczasowy adres:
90-752 Łódź, ul. Żeligowskiego 7/9
tel. 042 272-51-98
magdalena.batorska@umed.lodz.pl

 

Wnioski o dotację na działalność statutową w 2019 r.

W związku z pojawiającymi się pytaniami na temat terminu składania  wniosków o dotację statutową na 2019 r., uprzejmie informuję, że zgodnie z paragrafem  2 ust. 3  Rozporządzenia MNiSW z dnia 21 lipca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wysokości dotacji i rozliczania środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, wnioski o dotację składamy w terminie od 1 do 31 października.

Obecnie wzór wniosku w systemie OSF nie jest dostępny, więc nie mamy na czym pracować. Czekamy do września, tudzież ostatecznie do 01 października.

Na dzień 06.10.2018 r.  wzór wniosku w systemie OSF nadal nie jest dostępny.

Dotacja dla młodych naukowców