Dodatkowe zaliczenie z Prawa Medycznego

Uprzejmie informuję, że Pan Profesor Rafał Kubiak ustalił ostateczny termin poprawek dla stażystów z zakresu prawa medycznego. Zaliczenie poprawkowe  odbędzie się 30 września 2019 r. o godz. 17.00 w Zakładzie Prawa Medycznego ul. Lindleya 6, II piętro, sala 206.