Dr hab. n. med. prof. nadzw. Tadeusz Pietrucha członkiem Narodowej Rady Rozwoju

Dr hab. n. med. prof. nadzw. Tadeusz Pietrucha, kierownik Zakładu Biotechnologii Medycznej Katedry Medycyny Molekularnej i Biotechnologii alokowanej na Wydziale Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego, członkiem Narodowej Rady Rozwoju

Pismo od Prezydenta RP