Drzwi otwarte na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

Nasi studenci w trakcie zorganizowanych już po raz siódmy Drzwi Otwartych – 7 marca 2018.

W tym roku Centrum Dydaktycznego odwiedziło ponad 3 000 uczniów ze szkół średnich Łodzi, województwa łódzkiego i sąsiadujących.

Wielu z nich zgromadziło się przy punkcie informacyjnym naszego Wydziału jak również w Sali pokazowej. Tegoroczna edycja była wyjątkowa dla Naszego Wydziału za sprawą ogromnego zaangażowania dużej grupy studentów skupionych w Kołach Naukowych prowadzonych na WNBiKP. Licealiści po raz pierwszy mogli zarówno porozmawiać ze studentami jak i absolwentami naszego Wydziału uzyskując informacje o samych studiach jak i potencjalnych ścieżkach kariery zawodowej. W sali pokazowej odbywały się pokazy naukowe z udziałem zwiedzających jak również projekcje samodzielnie nakręconych przez studentów filmów ukazujących Nasz Wydział z punktu widzenia studenta elektroradiologii i biotechnologii.

Wszystkim zaangażowanym osobom Serdecznie Dziękuje
Agnieszka Piastowska-Ciesielska
Pełnomocnik Dziekana ds. promocji

[vi video=”260039852″ width=”560″ height=”340″ /]

[vi video=”260039926″ width=”560″ height=”340″ /]

[vi video=”260037865″ width=”560″ height=”340″ /]

[vi video=”261984862″ width=”560″ height=”340″ /]