Elearning dla studentów I roku Biotechnologii Medycznej

Szanowni Państwo, od dziś możecie logować się do wydziałowej platformy elearningowej, dostępnej pod adresem: http://wnbikp.umed.lodz.pl/elearning/

W polu login proszę wpisać nr albumu. Hasło to nr PESEL. Przy pierwszym logowaniu system wymusi zmianę hasła. Nowe hasło musi mieć co najmniej  8 znaków w tym co najmniej: jedną liczbę, jedną małą literę, jedną wileką literę i jeden znak niestandardowy (kropka, przecinek, myślnik, dwukropek, średnik itp.).

W przypadku problemów, proszę o kontakt mailowy: krzysztof.studzinski@umed.lodz.pl