ERASMUS+ BEZPŁATNE KURSY JĘZYKOWE DLA OSÓB WYJEŻDŻAJACYCH

Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+, Dział Współpracy Zagranicznej oraz Centrum Nauczania Języków Obcych UM zapraszają studentów, doktorantów i pracowników uczelni, którzy zamierzają wziąć udział w Programie Erasmus+ do udziału w bezpłatnych kursach językowych.
Celem kursów jest pogłębienie znajomości języka i przygotowanie do wyjazdu w ramach Programu Erasmus+ na praktykę 2017/2018 oraz studia 2018/2019
Zapisy przyjmuje Dział Współpracy Zagranicznej:
ul. Muszyńskiego 2, pok. 3.07 (II piętro)

Zapisy rozpoczynają się od 25.10.2017

Kursy rozpoczną się na początku listopada i będę obejmować następujące języki:
angielski, niemiecki, hiszpański, francuski, włoski

ERASMUS+ PLAN KURSÓW