Harmonogram kursów dla lekarzy i lekarzy dentsysów stażystów podyplomowych

Szanowni Państwo,
poniżej udostępniamy harmonogram obowiązkowych kursów dla lekarzy i lekarzy dentsysów stażystów podyplomowych, które odbędą się w 2019 r. w okresie od maja do końca września.

Wersja harmonogramu z podziałem na miesiące w sposób czytelny pokazuje, które terminy kursów nakładają się. Niestety tego nie da się uniknąć. Proszę przez weekend przeanalizować harmonogram. We wtorek tj. 21 maja 2019 r. o godz. 18.00 rozpoczną się zapisy on-line. W poniedziałek udostępnimy link do zapisów.

Proponujemy, aby lekarze rozpoczęli zapisy od kursu z Transfuzjologii, a lekarze dentyści od kursu z Ratownictwa Medycznego.

Lekarze dentyści w ramach kursu z Ratownictwa Medycznego mają wykłady, ćwiczenia oraz SOR. W załączonym harmonogramie ujęte są jedynie wykłady i ćwiczenia. Na SOR każdy zapisuje się indywidualnie, bezpośrednio u p. Danuty Sobieraj.

Danuta Sobieraj
stanowisko: sekretarka
e-mail: danuta.sobieraj[at]umed.lodz.pl
I Zakład Anestezjologii i Intensywnej Terapii
90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22
telefon: 042 677 66 40
Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii
90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22

Przypominamy, że kurs Transfuzjologii dotyczy tylko lekarzy.

Osoby, które nie będą na liście osób uprawnionych do odbywania kursów w okresie maj-wrzesień 2019 r., a przyjdą na kurs, zostaną obciążone fakturą (60 zł za godzinę kursu).

Kursy prowadzone będą od 28 maja do 30 września 2019 r. Tylko w tym okresie można zaliczyć kursy i uzyskać wpisy w książeczkach.

Poniższa ankieta oceny została przygotowana przez Urząd Marszałkowski i stanowi dla nas wymóg formalny. W związku z tym, proszę ten dokument wydrukować i po uzyskaniu wszystkich zaliczeń w książeczkach zgłosić się do Dziekanatu celem złożenia wypełnionej ankiety i uzyskania pieczątki organizatora w książeczce. Ankiety proszę składać w Dziekanacie Wydziału Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego, ul. Żeligowskiego 7/9 (pierwsze piętro, narożna klatka) najpóźniej do dnia 30.09.2019 r.

Ankieta oceny końcowej szkoleń lekarzy stażystóworaz lekarzy dentystów stażystów

Osoby do kontaktu:

Kierownik Dziekanatu WNBiKP
mgr Katarzyna Milbrandt (pokój 148)
tel. 42 272 51 97,
e-mail: katarzyna.milbrandt@umed.lodz.pl

Krzysztof Studziński (pokój 147)
Stanowisko: Samodzielny referent ds. informatycznych
tel. 42 272 51 93,
e-mail: krzysztof.studzinski@umed.lodz.pl