Jednorazowe stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego 2017

Szanowni Państwo,

Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego informuje o ogłoszeniu XI edycji jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego.

O jednorazowe stypendium naukowe w kategorii „student” mogą się ubiegać studenci kierunków z następujących dziedzin nauki:

 1. nauki społeczne;
 2. nauki ekonomiczne;
 3. nauki prawne;
 4. nauki matematyczne;
 5. nauki fizyczne;
 6. nauki chemiczne;
 7. nauki biologiczne;
 8. nauki o Ziemi;
 9. nauki techniczne;
 10. nauki medyczne;
 11. nauki farmaceutyczne.

Zgodnie z Regulaminem przyznawania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego, do składania wniosków w kategorii „student” uprawnieni są rektorzy lub prorektorzy szkół wyższych. Każdy podmiot może złożyć do 12 wniosków o przyznanie stypendium.

Informujemy jednocześnie, iż wprowadzone zostały zmiany w Regulaminie, które w znaczący sposób upraszczają procedurę zgłaszania wniosków i ograniczają liczbę wymaganych dokumentów. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom wnioskodawców oraz kandydatów do stypendium:

 • odstąpiono od konieczności dołączania do wniosków kserokopii dokumentów potwierdzających osiągnięcia kandydata oraz potwierdzania ich za zgodność z oryginałem – wprowadzono możliwość potwierdzania dotychczasowych osiągnięć kandydata do stypendium przez podmiot wnioskujący we wniosku o stypendium;
 • określono maksymalny okres z jakiego oceniane będą osiągnięcia kandydata do stypendium – 3 lata poprzedzające datę złożenia wniosku – pozwoli to na ocenę najbardziej aktualnych osiągnięć kandydatów do stypendium;

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem i składania wniosków.