Jednostki

 • Katedra Nauk Klinicznych
  • II Klinika Urologii
  • Klinika Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej
  • Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Farmakologii Klinicznej
  • Zakład Medycznych Technik Obrazowania
 • Katedra Biologii Medycznej
  • Zakład Biologii Molekularnej
  • Zakład Biologii Nowotworów
  • Zakład Biologii Strukturalnej
   • Pracownia Badań Metabolomicznych
 • Katedra Medycyny Molekularnej i Biotechnologii
 • Zakład Immunopatologii – jednostka poza strukturą katedr