Kalendarium

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015

 

SEMESTR ZIMOWY  01.10.2014 – 22.02.2015

30.09.2014                                       dzień organizacyjny dla studentów pierwszego roku
01.10.2014                                       inauguracja roku akademickiego
02.10.2014                                       rozpoczęcie zajęć
31.10.2014                                       dzień rektorski
10.11.2014                                       dzień rektorski
22.12.2014 – 06.01.2015                    przerwa świąteczna
02.02.2015 – 15.02.2015                    zimowa sesja egzaminacyjna
16.02.2015 – 22.02.2015                    zimowa przerwa semestralna
23.02.2015 – 08.03.2015                    zimowa sesja poprawkowa

SEMESTR LETNI  23.02.2015 – 30.09.2015

23.02.2015                                       rozpoczęcie zajęć
03.04.2015 – 07.04.2015                    przerwa świąteczna
05.06.2015                                       dzień rektorski
10.06.2015 – 30.06.2015                    letnia sesja egzaminacyjna
01.07.2015 – 30.09.2015                    przerwa wakacyjna
01.09.2015 – 24.09.2015                    letnia sesja poprawkowa

Praktyki wakacyjne odbywają się w miesiącach letnich, w terminach podanych przez dziekanaty.

Szczegółową organizację roku akademickiego dla poszczególnych kierunków studiów niestacjonarnych ustala dziekan wydziału w oparciu o obowiązujące plany studiów
i programy kształcenia.