Komisje Wydziałowe

 1. Wydziałowy zespół ds. rozwoju młodych naukowców, uczestników studiów doktoranckich
 2. Komisja ds. Zatrudnienia
 3. Wydziałowa Komisja Oceniająca (przeglądy kadrowe)
 4. Komisja ds. Plagiatów
 5. Komisja ds. Rozwoju Naukowego
 6. Komisja Dydaktyczno-Programowa dla kierunku studiów Biotechnologia
 7. Komisja Dydaktyczno-Programowa dla kierunku studiów Elektroradiologia
 8. Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia
 9. Wydziałowy Zespół ds. Praktyk
 10. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna dla kierunków: Biotechnologia I stopnia, Biotechnologia II stopnia, Elektroradiologia I stopnia na rok akademicki 2018/2019
 11. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna dla kierunku Elektroradiologia II stopnia na rok akademicki 2018/2019
 12. Rada Pedagogiczna dla kierunku Biotechnologia, I stopień, I rok
 13. Rada Pedagogiczna dla kierunku Biotechnologia, I stopień, II ROK
 14. Rada Pedagogiczna dla kierunku Biotechnologia, I stopień, III rok
 15. Rada pedagogiczna dla kierunku Biotechnologia II stopnia, I rok
 16. Rada pedagogiczna dla kierunku Biotechnologia II stopnia, II rok
 17. Komisja weryfikujaca efekty uczenia się
 18. Komisja ds. Grantów
 19. Wydziałowa Komisja Wyborcza

Wydziałowy zespół ds. rozwoju młodych naukowców, uczestników studiów doktoranckich
1. prof. dr hab. n. med. Rafał Pawliczak – Przewodniczący
2. prof. dr hab. n. med. Lech Pomorski
3. prof. dr hab. n. med. Lucyna Woźniak
4. prof. dr hab. n. med.  Waldemar Różański
5. dr hab. n. med. prof. Maria Staniszewska
6. dr hab. n. med. prof. Anna Dietrich-Muszalska

Komisja ds. Zatrudnienia
1. prof. dr hab. n. med. Andrzej Bednarek – Przewodniczący
2. prof. dr hab. n. med.  Waldemar Różański
3.  prof. dr hab. n. med.Tomasz Ochędalski

Wydziałowa Komisja Oceniająca (przeglądy kadrowe)
1. prof. dr hab. n. med. Lech Pomorski – Przewodniczący
2. dr hab. n. med. prof. Monika Orłowska-Majdak
3. dr hab. n. med. Marzena Wójcik
4. prof. dr hab. n. med. Tomasz Ochędalski
5. dr hab. n. med. prof. nadzw. Marek Lipiński
6. dr n. med. Krzysztof Kaczka

Komisja ds. Plagiatów
1. prof. dr hab. n. med. Rafał Pawliczak – Przewodniczący
2. prof. dr hab. n. med. Tomasz Ochędalski
3. prof. dr hab. n. med.  Piotr Rieske
2. prof. dr hab. n. med.  Waldemar Różański

Komisja ds. Rozwoju Naukowego
1. prof. dr hab. n. med. Andrzej Bednarek-Przewodniczący
2. prof. dr hab. n. med. Rafał Pawliczak
3. prof. dr hab. n. med. Lech Pomorski
2. prof. dr hab. n. med. Tomasz Ochędalski
2. prof. dr hab. n. med.  Waldemar Różański

Komisja Dydaktyczno-Programowa dla kierunku studiów Biotechnologia:
Podania do rozpatrzenia należy składać do Dziekanatu (p. Joanna Woźniczka) najpóźniej dzień przed posiedzeniem komisji.
1. prof. dr hab. n. med. Piotr Rieske – Przewodniczący
2. dr hab. n. med. prof. Tadeusz Pietrucha
3. dr n. chem. Małgorzata Bukowiecka-Matusiak
4. dr n. med. Ewelina Stoczyńska-Fidelus
5. dr hab. n. med. Agnieszka Piastowska-Ciesielska (w zastępstwie za dr n. med. Joannę Wieczfińską)
7. Hubert Salamaga – Przedstawiciel Studentów BM I st. – II rok
7. Monika Piekara – Przedstawiciel studentów BM I st. – III rok
8. Adrian Patuszczyk – Przedstawiciel studentów BM II st. – I rok
9. Jan Klajnert – Przedstawiciel studentów BM II st. – II rok
10. mgr Joanna Woźniczka – sekretarz
11. dr hab. n. med. prof. Henryk Witas – obserwator (Przewodniczący Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia)

Komisja Dydaktyczno-Programowa dla kierunku studiów Elektroradiologia:
1. dr hab. n. med. prof. nadzw. Marek Lipiński – Przewodniczący
2. dr hab. n. med. prof. Maria Staniszewska
3. dr hab. n. med. prof. Stanisława Lipińska
4. dr n. fiz. Michał Biegała
5. Marcin Jankowski– Przedstawiciel studentów
6. Malwina Mrugała – Przedstawiciel studentów
7. mgr Jolanta Wojtczak-Nowak – sekretarz
8. dr n. med. Piotr Korżyk

Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia
1. dr hab. n. med. prof. Henryk Witas – przewodniczący
2. dr n. med. Piotr Lipiński
3. dr hab. n. med. Paulina Kleniewska
4. prof. dr hab. n. med. Tomasz Ochędalski
5. dr hab. n. med. Marzena Wójcik
6. prof. dr hab. n. med. Rafał Pawliczak
7. dr hab. n. med.  Agnieszka Piastowska-Ciesielska
8. dr n. med. Emilia Zgórzyńska
9.Jan Klajnert – przedstawiciel studentów
10. mgr Łukasz Śledziński– przedstawiciel doktorantów

Wydziałowy Zespół ds. Praktyk
1. prof. dr hab. n. med. Andrzej Bednarek
2. prof. dr hab. n. med. Piotr Rieske
3. dr hab. n. med. prof. Tadeusz Pietrucha
4. Bartosz Owczarek – Przedstawiciel studentów

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna dla kierunków: Biotechnologia I stopnia, Biotechnologia II stopnia, Elektroradiologia I stopnia na rok akademicki 2018/2019:

1.  dr hab. n. med. Andrzej Bednarek – Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej
2. dr hab. n. med. prof. nadzw. Henryk Witas – Z-ca Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej
3. dr hab. n. med. prof. nadzw. Maria Anna Staniszewska – Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej
4. dr hab. n. med. Rafał Pawliczak – Członek Komisji Rekrutacyjnej
5. dr n. med. Ewelina Stoczyńska-Fidelus – Członek Komisji Rekrutacyjnej

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna dla kierunku Elektroradiologia II stopnia na rok akademicki 2018/2019:

1. prof. dr hab. n. med. Andrzej Bednarek – Przewodniczący Komisii Rekrutacyjnej,
2. dr hab. n. med. prof. nadzw. Marek Lipiński – Zastępca Przewodniczącego,
3. dr hab. n. med. prof. Maria Staniszewska – Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej,
4. dr n. med. Agnieszka Bianek-Bodziak,
5. mgr Krzysztof Sasak.

Rada Pedagogiczna dla kierunku Biotechnologia, I stopień, I rok

 • Opiekun roku – Przewodniczący
  • dr n. chem. Małgorzata Bukowiecka-Matusiak
 • Prodziekan ds. Kształcenia:
  • dr hab. n. med. prof. nadzw. Henryk Witas
 • Przedstawiciele studentów:
  • Wybory Samorządu Studentów w roku akademickim 2018/2019
 • Przedstawiciele  wykładowców:
 • I Semestr:
  • dr n. med. Agnieszka Śliwińska
  • dr n. chem. Małgorzata Bukowiecka-Matusiak
  • dr Piotr Witas
  • dr hab. n. med. prof. nadzw. Maria Staniszewska
  • dr n. chem. Małgorzata Bukowiecka-Matusiak
  • dr hab. n. med. prof. nadzw. Marek Lipiński
  • prof. dr hab. n. med. Tomasz Gaszyński
  • dr Kinga Studzińska-Pasieka
  • dr n. med. Krzysztof Bortnik
  • mgr inż. Witold Kozakiewicz
  • mgr Julian Wójtowicz
 • II Semestr:
  • prof. dr hab. n. med. Lucyna Woźniak
  • dr hab. n. med. Marzena Wójcik
  • dr Kinga Studzińska-Pasieka
  • dr hab. n. med. prof. nadzw. Henryk Witas
  • dr hab. n. med. prof. nadzw. Tadeusz Pietrucha
  • prof. dr hab. n. med. Andrzej Bednarek
  • dr n. med. Krzysztof Bortnik
  •  dr hab. n. hum. Monika Michałowska
  • dr hab. n. o zdrowiu prof. nadzw. Radosław Zajdel
  • dr hab. n. hum. prof. nadzw. Wojciech Bielecki

Rada Pedagogiczna dla kierunku Biotechnologia, I stopień, II ROK

 • Opiekun roku – Przewodniczący

  • dr hab. n. med. Elżbieta Płuciennik
 • Prodziekan ds. Kształcenia:
  • dr hab. n. med. prof. nadzw. Henryk Witas
 • Przedstawiciele studentów:
  • Weronika Kobierecka
  • Justyna Kowalczyk
 • Przedstawiciele  wykładowców:
 • III Semestr:
  • prof. dr hab. n. med. Eugeniusz Małafiej
  • dr hab. n. med. Paulina Kleniewska
  • dr Kinga Studzińska-Pasieka
  • prof. dr hab. n. med. Rafał Pawliczak
  • prof. dr hab. n. med. Andrzej Bednarek
  • dr hab. n. med. prof. nadzw. Tadeusz Pietrucha
  • prof. dr hab. n. med. Piotr Rieske
  • prof. dr hab. n. med. Jolanta Słowikowska-Hilczer
  • dr n. med. Piotr Brzeziński
 • IV Semestr:
  • dr hab. n. med. prof. nadzw. Stanisława Lipińska
  • dr hab. n. med. Agnieszka Piastowska-Ciesielska
  • dr Kinga Studzińska-Pasieka
  • dr n. praw. Jakub Rzymowski
  • dr hab. n. med. prof. nadzw. Henryk Witas
  • dr n. med. Kamila Domińska
  • dr hab. n. med. prof. nadzw. Anna Walczewska
  • dr hab. n. med. prof. nadzw. Tadeusz Pietrucha
  • prof. dr hab. n. med. Rafał Pawliczak
  • prof. dr hab. n. med. Lucyna Woźniak

Rada Pedagogiczna dla kierunku Biotechnologia, I stopień, III rok

 • Opiekun roku – Przewodniczący

  • prof. dr hab. n. med. Piotr Rieske
 • Prodziekan ds. Kształcenia:
  • dr hab. n. med. prof. nadzw. Henryk Witas
 • Przedstawiciele studentów:
  • Monika Piekara
  • Victor Cornily
 • Przedstawiciele  wykładowców:
 • V Semestr:
  • prof. dr hab. n. med. Radzisław Kordek
  • prof. dr hab. n. med. Rafał Pawliczak
  • dr hab. n. med. prof. nadzw. Tadeusz Pietrucha
  • dr hab. n. med. Paulina Kleniewska
  • dr hab. n. med. Wojciech Fendler
  • dr hab. n. med. Agnieszka Piastowska-Ciesielska
  • prof. dr hab. n. med. Andrzej Głąbiński
  • dr hab. n med. prof. nadzw. Anna Kilanowicz-Sapota
  • dr hab. n. med. prof. nadzw. Henryk Witas
 • VI Semestr:
  • dr n. med. Jacek Kasznicki
  • prof. dr hab. n. med. Andrzej Bednarek
  • dr hab. n. med. prof. nadzw. Tadeusz Pietrucha
  • prof. dr hab. n. med. Rafał Pawliczak
  • prof. dr hab. n. med. Jolanta Słowikowska-Hilczer
  • dr n. med. Piotr Brzeziński
  • dr n. med. Kamila Domińska
  • dr hab. n. med. Jacek Golański

Rada pedagogiczna dla kierunku Biotechnologia II stopnia, I rok

 • Opiekun roku- Przewodnicząca
  • dr hab. Paulina Kleniewska
 • Prodziekan ds. Kształcenia i Spraw Studenckich Kierunku Biotechnologia
  • dr hab. prof. nadzw. Henryk Witas
 • Kierownicy przedmiotów:
  • prof. dr hab. Andrzej Bednarek
  • dr Małgorzata Bukowiecka- Matusiak
  • dr hab. prof. nadzw. Wojciech Fendler
  • prof. dr hab. Tomasz Gaszyński
  • mgr inż. Witold Kozakiewicz
  • prof. dr hab. n. med. Rafał Pawliczak
  • prof. dr hab. n. med. Lech Pomorski
  • prof. dr hab. n. med. Piotr Rieske
  • dr n. med. Agata Sakowicz
  • dr Kinga Studzińska-Pasieka
  • prof. dr hab. n. med. Lucyna Woźniak
  • dr hab. Marzena Wójcik
  • mgr Julian Wójtowicz

Rada pedagogiczna dla kierunku Biotechnologia II stopnia, II rok

 • Opiekun roku- Przewodnicząca
  • dr Agata Sakowicz
 • Prodziekan ds. Kształcenia i Spraw Studenckich Kierunku Biotechnologia
  • dr hab. prof. nadzw. Henryk Witas
 • Przedstawiciele studentów
  • Marcel Denys
  • Jan Klajnert
 • Kierownicy przedmiotów:
  • prof. dr hab. Andrzej Bednarek
  • dr Izabela Burzyńska- Pędziwiatr
  • prof. dr hab. Andrzej Głąbiński
  • prof. dr hab. Rafał Pawliczak
  • dr hab. prof. nadzw. Tadeusz Pietrucha
  • dr hab. Elżbieta Płuciennik
  • prof. dr hab. Lech Pomorski
  • prof. dr hab. Piotr Rieske
  • prof. dr hab. Lucyna Woźniak
  • dr Andrzej Zieleniak

Komisja weryfikujaca efekty uczenia się
1. dr hab. n. med. prof. nadzw. Marek Lipiński,
2. dr hab. n. med. prof. Maria Staniszewska,
3. dr n. fiz. Michał Biegała,
4. dr hab. n. med. prof. Tadeusz Pietrucha,
5. prof. dr hab. n. med. Ludomir Stefańczyk,
6. dr n.med.  Agnieszka Bianek-Bodziak

Doradca do spraw potwierdzenia efektów uczenia się

dr hab. n. med. prof. Maria Staniszewska

Komisja ds. Grantów
1. prof. dr hab. n. med. Andrzej Bednarek
2. prof. dr hab. n. med. Piotr Rieske
3. dr hab. n. med. prof. Henryk Witas
4. dr hab. n. med. prof. Tadeusz Pietrucha
5. dr n. med. Piotr Lipiński

Wydziałowa Komisja Wyborcza

1. dr hab. n. med. prof. Henryk Witas,
2. dr hab. n. med. prof. Maria Staniszewska,
3. dr hab. n. med. Paulina Kleniewska,
4. dr n. med. Ewelina Stoczyńska-Fidelus,
5. mgr Katarzyna Milbrandt,
6. mgr Piotr Wróblewski – doktorant,
7. Monika Piekarska – przedstawiciel studentów,
8. Bartosz Owczarek – przedstawiciel studentów.