Komisje

Rada dydaktyczna kierunku biotechnonologia

 1. prof. dr hab. n. med. Piotr Rieske– Przewodniczący Rady
 2. prof. dr hab. n. med. Andrzej Bednarek – Prodziekan Wydziału Lekarskiego ds. Kształcenia i Kierunku Biotechnologia
 3. dr hab. n. med. Elżbieta Płuciennik
 4. dr hab. n. med. profesor uczelni Tadeusz Pietrucha
 5. dr hab. n. med. Jacek Kasznicki
 6. dr hab. n. med. profesor uczelni Marzena Wójcik
 7. dr hab. n. med. Agata Sakowicz
 8. dr hab. n. med. Kamila Domińska
 9. dr hab. n. med. Ewelina Stoczyńska – Fidelus
 10. dr hab. n. med. Paulina Kleniewska
 11. Julia Zawierucha- Przedstawiciel Samorządu Studenckiego
Rada powołana przez Panią Dziekan Wydziału Lekarskiego prof. dr hab. n. med. Marzennę Zielińską z dniem 14.09.2020 r.

 

Rada dydaktyczna kierunku elektroradiologia

 1. dr hab. n. med. profesor uczelni Marek Lipiński – Prodziekan ds. Kierunku Elektroradiologia- Przewodniczący
 2. dr hab. n. med. profesor uczelni Maria staniszewska
 3. dr hab. n. med. Krzysztof Kaczka
 4. dr n. fiz. Michał Biegała
 5. dr n. med. Agnieszka Bianek-Bodzak
 6. dr n. med. Adam Madej
 7. Jagoda Matysiak- sekretarz
 8. Patryk Wojtaszek- Przedstawiciel Samorządu Studenckiego

Rada powołana przez Panią Dziekan Wydziału Lekarskiego prof. dr hab. n. med. Marzennę Zielińską z dniem 30.09.2020 r.