Komisje Wydziałowe

Wydziałowy zespół ds. rozwoju młodych naukowców, uczestników studiów doktoranckich
1. prof. dr hab. n. med. Rafał Pawliczak – Przewodniczący
2. prof. dr hab. n. med. Lech Pomorski
3. prof. dr hab. n. med. Lucyna Woźniak
4. prof. dr hab. n. med.  Waldemar Różański
5. dr hab. n. med. prof. Maria Staniszewska
6. dr hab. n. med. prof. Anna Dietrich-Muszalska

Komisja ds. Zatrudnienia
1. prof. dr hab. n. med. Andrzej Bednarek – Przewodniczący
2. prof. dr hab. n. med.  Waldemar Różański
3.  prof. dr hab. n. med.Tomasz Ochędalski

Wydziałowa Komisja Oceniająca (przeglądy kadrowe)
1. prof. dr hab. n. med. Lech Pomorski – Przewodniczący
2. dr hab. n. med. prof. Monika Orłowska-Majdak
3. dr hab. n. med. Marzena Wójcik
4. prof. dr hab. n. med. Tomasz Ochędalski
5. dr hab. n. med. prof. nadzw. Marek Lipiński
6. dr n. med. Krzysztof Kaczka

Komisja ds. Plagiatów
1. prof. dr hab. n. med. Rafał Pawliczak – Przewodniczący
2. prof. dr hab. n. med. Tomasz Ochędalski
3. prof. dr hab. n. med.  Piotr Rieske
2. prof. dr hab. n. med.  Waldemar Różański

Komisja ds. Rozwoju Naukowego
1. prof. dr hab. n. med. Andrzej Bednarek-Przewodniczący
2. prof. dr hab. n. med. Rafał Pawliczak
3. prof. dr hab. n. med. Lech Pomorski
2. prof. dr hab. n. med. Tomasz Ochędalski
2. prof. dr hab. n. med.  Waldemar Różański

Komisja Dydaktyczno-Programowa dla kierunku studiów Biotechnologia:
Podania do rozpatrzenia należy składać do Dziekanatu (p. Joanna Woźniczka) najpóźniej dzień przed posiedzeniem komisji.
1. prof. dr hab. n. med. Piotr Rieske – Przewodniczący
2. dr hab. n. med. prof. Tadeusz Pietrucha
3. dr n. chem. Małgorzata Bukowiecka-Matusiak
4. dr n. med. Ewelina Stoczyńska-Fidelus
5. dr hab. n. med. Agnieszka Piastowska-Ciesielska (w zastępstwie za dr n. med. Joannę Wieczfińską)
6. Monika Piekara – Przedstawiciel studentów BM I st. – II rok
7. Adrian Patuszczyk – Przedstawiciel studentów BM I st. – III rok
8. Jan Klajnert – Przedstawiciel studentów BM II st. – I rok
9. Zyma Marharyta – Przedstawiciel studentów BM II st. – II rok
10. mgr Joanna Woźniczka – sekretarz
11. dr hab. n. med. prof. Henryk Witas – obserwator (Przewodniczący Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia)

Komisja Dydaktyczno-Programowa dla kierunku studiów Elektroradiologia:
1. dr hab. n. med. prof. nadzw. Marek Lipiński – Przewodniczący
2. dr hab. n. med. prof. Maria Staniszewska
3. dr hab. n. med. prof. Stanisława Lipińska
4. dr n. fiz. Michał Biegała
5. Marcin Jankowski– Przedstawiciel studentów
6. Malwina Mrugała – Przedstawiciel studentów
7. mgr Jolanta Wojtczak-Nowak – sekretarz
8. dr n. med. Piotr Korżyk

Wydziałowy Zespoł ds. Jakości Kształcenia
1. dr hab. n. med. prof. Henryk Witas – przewodniczący
2. dr n. med. Piotr Lipiński
3. dr n. med. Paulina Kleniewska
4. dr hab. n. med. prof. Monika Orłowska-Majdak
5. prof. dr hab. n. med. Tomasz Ochędalski
6. dr n. chem. Marzena Wójcik
7. prof. dr hab. n. med. Rafał Pawliczak
8. dr hab. n. med.  Agnieszka Piastowska-Ciesielska
9. dr n. med. Tomasz Płoszaj
10. Filip Korol – przedstawiciel studentów
11. mgr Łukasz Śledziński– przedstawiciel doktorantów

Wydziałowego Zespołu ds. Praktyk
1. prof. dr hab. n. med. Andrzej Bednarek
2. prof. dr hab. n. med. Piotr Rieske
3. dr hab. n. med. prof. Tadeusz Pietrucha
4. dr n. med. Karolina Pospiech
5. Bartosz Owczarek – Przedstawiciel studentów
6. dr n. med.  Paulina Hejduk

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna dla kierunków: Biotechnologia I stopnia, Biotechnologia II stopnia, Elektroradiologia I stopnia na rok akademicki 2018/2019:

1.  dr hab. n. med. Andrzej Bednarek – Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej
2. dr hab. n. med. prof. nadzw. Henryk Witas – Z-ca Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej
3. dr hab. n. med. prof. nadzw. Maria Anna Staniszewska – Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej
4. dr hab. n. med. Rafał Pawliczak – Członek Komisji Rekrutacyjnej
5. dr n. med. Ewelina Stoczyńska-Fidelus – Członek Komisji Rekrutacyjnej

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna dla kierunku Elektroradiologia II stopnia na rok akademicki 2018/2019:

1. prof. dr hab. n. med. Andrzej Bednarek – Przewodniczący Komisii Rekrutacyjnej,
2. dr hab. n. med. prof. nadzw. Marek Lipiński – Zastępca Przewodniczącego,
3. dr hab. n. med. prof. Maria Staniszewska – Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej,
4. dr n. med. Agnieszka Bianek-Bodziak,
5. mgr Krzysztof Sasak.

Komisja weryfikujaca efekty uczenia się
1. dr hab. n. med. prof. nadzw. Marek Lipiński,
2. dr hab. n. med. prof. Maria Staniszewska,
3. dr n. fiz. Michał Biegała,
4. dr hab. n. med. prof. Tadeusz Pietrucha,
5. prof. dr hab. n. med. Ludomir Stefańczyk,
6. dr n.med.  Agnieszka Bianek-Bodziak

Doradca do spraw potwierdzenia efektów uczenia się

dr hab. n. med. prof. Maria Staniszewska

Komisja ds. Grantów
1. prof. dr hab. n. med. Andrzej Bednarek
2. prof. dr hab. n. med. Piotr Rieske
3. dr hab. n. med. prof. Henryk Witas
4. dr hab. n. med. prof. Tadeusz Pietrucha
5. dr n. med. Piotr Lipiński

Wydziałowa Komisja Wyborcza

1. dr hab. n. med. prof. Henryk Witas,
2. dr hab. n. med. prof. Maria Staniszewska,
3. dr n. med. Paulina Kleniewska,
4. dr n. med. Ewelina Stoczyńska-Fidelus,
5. mgr Katarzyna Milbrandt,
6. mgr Piotr Wróblewski – doktorant,
7. Patryk Dobrysiak,
8. Bartosz Owczarek.