Komunikat dla studentów II stopnia

Kandydaci na studia II stopnia, którzy uczestniczyli w rozmowie kwalifikacyjnej w dniu 25.09 br. oraz w dniu rozmowy mieli ukończone studia I stopnia mogą uczęszczać na zajęcia jako grupa dziekańska nr 2. Kandydaci na studia II stopnia, którzy nie spełnili warunków przyjęcia na studia (brak rozmowy kwalifikacyjnej lub brak obrony w dniu rozmowy kwalifikacyjnej) mogą uczęszczać na zajęcia jako wolni słuchacze- wymagana pisemna zgoda Dziekana.