konkurs na sylabusy – biotechnologia I stopnia, semestr 1

Uprzejmie informuję, że na wczorajszym posiedzeniu Rady Wydziału NBiKP zatwierdzono nowy plan studiów dla kierunku biotechnologia I stopnia (w załączeniu), tylko dla nowego naboru, czyli dla I roku 2018/2019. Starsze roczniki „idą” starym planem.

W związku z tym, Dziekan WNBiKP ogłasza konkurs na  sylabusy do przedmiotów z semestru I:

  1. Anatomia z elementami histologii
  2. Chemia ogólna i organiczna
  3. Biologia komórki
  4. Matematyka z matematycznymi podstawami statystyki
  5. Bioetyczne uwarunkowania rozwoju biotechnologii
  6. Marketing w biotechnologii i farmacji

Propozycje sylabusów proszę składać w Dziekanacie WNBiKP. Termin składania:  17 maja 2018 r.

Plan studiów dla biotechnologii I stopnia od roku 2018-2019