Opłaty

Opłaty dotyczące studentów:

  • 22,00 zł. za wydanie ELS (Elektroniczna Legitymacja Studencka)
  • 25,50 zł. za wydanie duplikatu ELS
  • 60,00 zł. za wydanie dyplomu ukończenia studiów I/II stopnia
  • 40,00 zł. za wydanie odpisu do dyplomu w obcym języku ukończenia studiów I/II stopnia

 

Opłaty należy dokonać na poniższy nr konta:

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

nr konta: 46 1050 1461 1000 0022 9497 7679
lub 43 1050 0099 6402 1111 1111 1111

Na dowodzie wpłaty należy podać: imię, nazwisko, wydział z dopiskiem: „za ELS”/”za duplikat ELS”/”za dyplom” – BMI°/BMII°