Opłaty

Opłaty dotyczące studentów:

  • 22,00 zł. za wydanie ELS (Elektroniczna Legitymacja Studencka)
  • 33,00 zł. za wydanie duplikatu ELS
  • 60,00 zł. za wydanie dyplomu ukończenia studiów I/II stopnia
  • 40,00 zł. za wydanie odpisu do dyplomu w obcym języku ukończenia studiów I/II stopnia

 

Wszelkie opłaty student dokonuje na swój indywidualny numer subkonta widoczny w wirtualnej uczelni.

Na dowodzie wpłaty należy podać: imię, nazwisko, wydział z dopiskiem: „za ELS”/”za duplikat ELS”/”za dyplom” – BMI°/BMII°/EI°/EII°/