Projekt BIOSTART na WNBiKP

Pragniemy poinformować, że Wydział Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi pozyskał środki finansowe w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju nr POWR.03.01.00-IP.08-00-SP1/15 pozwalające na kontynuację unikalnego programu stażowego dla studentów II roku studiów II stopnia kierunku Biotechnologia specjalność biotechnologia medyczna.

Projekt „BIOStart – wysokiej jakości programy stażowe w wiodących firmach z sektora life – science w odpowiedzi na potrzeby społeczeństwa, rynku pracy oraz gospodarki opartej na wiedzy” obejmuje realizację 3 miesięcznych staży w polskich i zagranicznych firmach i jest kierowany do studentów z naboru w latach 2014/2015, 2015/2016 i 2016/2017.

Dofinansowanie obejmuje comiesięczne stypendium dla stażysty, ubezpieczenie, badania lekarskie oraz możliwość ubiegania się o zwrot kosztów dojazdu oraz zakwaterowania w czasie trwania stażu.

Dotychczasowe edycje programu stażowego pozwoliły na zatrudnienie ponad połowy stażystów bezpośrednio po skończeniu stażu.