Projekt BRaIn uzyskał dofinansowanie – nowoczesne laboratoria biomedyczne powstaną w kampusie Centrum Kliniczno-Dydaktycznego

19 kwietnia 2018 r. odbył się briefing prasowy z udziałem Witolda Stępnia, Marszałka Województwa Łódzkiego, prof. Lucyny Woźniak, Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagrnicą oraz dr hab. Agnieszki Piastowskiej-Ciesielskiej, koordynatora projektu BRaIn, na którym przedstawiono założenia i cele przedsięwzięcia.

http://umed.pl/projekt-brain-uzyskal-dofinansowanie-nowoczesne-laboratoria-biomedyczne-powstana-w-kampusie-centrum-kliniczno-dydaktycznego

Celem projektu jest intensyfikacja współpracy jednostek naukowo-badawczych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, a co za tym idzie budowanie interdyscyplinarnych zespołów badawczych. BRaIn realizowany będzie w kampusie Centrum Kliniczno-Dydaktycznego (CKD) oraz przy Muszyńskiego 1. W ramach projektu powstanie jeden nowy obiekt o powierzchni ponad 5000 m2, a dwa pozostałe zostaną wyremontowane i zaadoptowane na potrzeby przedsięwzięcia. Nowa infrastruktura, ale przede wszystkim integracja i koordynacja wysiłków badawczych, zarówno w kampusie BRaIn, jak i w kampusie CKD, zapewni nową jakość badań naukowych. Istniejąca i rozwijająca się w kampusie CKD infrastruktura, tj. poradnie, szpital, ośrodek naukowo-dydaktyczny, to ważne czynniki warunkujące nie tylko powodzenie projektu, ale także jego efektywniejszą realizację. Zdaniem pomysłodawców inicjatywy kampus BRaIn będzie przestrzenią – swoistym „poligonem” do testowania innowacji organizacyjnych, technologicznych czy projektowania badań klinicznych.

Czytaj całość