Projekt FARM@BIO na WNBiKP

Pragniemy poinformować, że Wydział Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego UM w Łodzi jest beneficjentem projektu „FARM@BIO – zintegrowany system rozwoju kompetencji studentów Wydziału Farmaceutycznego oraz Wydziału Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w odpowiedzi na potrzeby społeczeństwa, rynku pracy oraz gospodarki opartej na wiedzy”, który jest realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju nr POWR.03.01.00-IP.08-00-PRK/15.

Dofinansowanie w kwocie 4 003 394,34 zł obejmuje realizację certyfikowanych szkoleń w zakresie kompetencji zawodowych, szkoleń dotyczących kompetencji miękkich, warsztatów, zajęć projektowych, wizyt studyjnych u pracodawców i przedstawicieli innowacyjnego biobiznesu oraz wykładów.

Projekt jest kierowany do studentów II roku studiów II stopnia kierunku Biotechnologia specjalność biotechnologia medyczna z naboru 2015/2016, 2016/2017 oraz 2017/2018.