Przemówienie inaugaracyjne Dziekana WNBiKP

Panie Rektorze,
Wysoka Rado,
Szanowni Doktorzy,
Szanowni Studenci i Absolwenci,
Szanowni i drodzy Goście i Przyjaciele WNBiKP
Inauguracja roku akademickiego jest jedną z ważniejszych dat w kalendarzu wydarzeń każdego wydziału. Jest to też szczególnie ważny moment dla tych spośród Państwa, którzy dzisiaj zostają studentami naszego Wydziału. Zaczynacie nowy etap w życiu, z nowymi nadziejami, z nowymi oczekiwaniami. Jest to zatem głównie Wasze święto.
Mijający rok akademicki był szczególny, był dziesiątym rokiem działalności naszego wydziału. Zwieńczeniem tego okresu jest nie tylko wysoka pozycja Wydziału w rankingach naukowych i dydaktycznych, ale również, nadany z naszej inicjatywy doktorat honoris causa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, który 27 kwietnia tego roku otrzymała Pani Profesor Ada Yonath, laureatka nagrody Nobla z 2009 roku w dziedzinie chemii za badania nad strukturą i funkcją rybosomów. Pamiętamy wspaniały wykład, w którym Ada Yonath opowiedziała nam o swoich najnowszych badaniach nowych antybiotyków blokujących rybosomy bakteryjne, a tym samym syntezę białek.
Również rozpoczynający się rok akademicki będzie rokiem szczególnym. Oczywiście zaczynamy drugie dziesięciolecie działalności naszego wydziału, ale w tym roku rozpoczynamy również nowe inicjatywy, a niektóre nasze działania się kończą.
Kończy się kadencja obecnych władz wydziału, trwała długo, osiem lat. Rozpoczynaliśmy ten okres w innym składzie, prodziekanem ds. kształcenia była Pani Profesor Agnieszka Lachowicz-Ochędalska, która, ku naszej olbrzymiej stracie, zmarła w 2008 roku.  Od 2008 roku funkcję prodziekana ds. kształcenia objął Pan Profesor Andrzej Głąbiński, który odszedł na Wydział Wojskowo-Lekarski. Nie będę dzisiaj dziękował dziekanom,  Panu Profesorowi Rafałowi Pawliczakowi i Panu Profesorowi Tomaszowi Ochędalskiemu. Mamy przed sobą jeszcze jeden rok pracy, a w biegach długodystansowych ostatnie metry, finisz bywa decydujący.
Nasz wydział WNBiKP jest kadrowo najmniejszy na naszej uczelni. Pracuje na nim niewiele ponad 80 pracowników co stanowi niespełna 7% kadry Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Jednocześnie pod względem efektywności naukowej jesteśmy najlepszym wydziałem UM. W rankingu MNiSW kategoryzacji naukowej wydziałów medycznych WNBiKP został sklasyfikowany na 7 miejscu spośród 78 wydziałów.
Podobnie w rankingu kształcenia biotechnologii, WNBiKP został sklasyfikowany na 7 miejscu wśród 49 wydziałów, na których prowadzony jest ten kierunek studiów.
Mamy 22 samodzielnych pracowników naukowych, wśród nich 9 profesorów i 13 doktorów habilitowanych. Młodzi pracownicy naukowi, doktorzy, doktoranci i magistrzy stanowią siłę zapewniającą  funkcjonowanie nauki i dydaktyki naszego wydziału.  Wszyscy oni intensywnie pracują aby utrzymać i podnieść potencjał naukowy naszego wydziału i realizować misję akademickości we współczesnym konkurencyjnym świecie.
Drugim filarem naszej społeczności są studenci, bez Was nie istnieją uniwersytety ani akademia. Pomimo niżu demograficznego i kryzysu świadomości społecznej każdego roku widzimy wzrost liczby studentów na naszym wydziale. W tym roku akademickim studia na naszym wydziale rozpocznie rekordowa liczba studentów, ponad 160, podczas gdy w poprzednich latach było to 80-90 osób. Stało się tak dlateto, że po raz pierwszy wypełniamy limit przyjęć na kierunek Biotechnologia Medyczna. W poprzednich latach nie wypełnialiśmy limitu nie dlatego, że brakowało nam kandydatów, bo nawet w najgorszych latach były to trzy osoby na miejsce, ale w tym roku po raz pierwszy zgłosiło się dużo osób z wystarczająco wysoką punktacją z egzaminów maturalnych aby ten limit wypełnić.
Rozpoczynający się rok akademicki jest również szczególny z tego powodu, że po okresie przerwy reaktywowaliśmy studia na kierunku Elektroradiologia, które zostały wcześniej zawieszone z powodu zmiany ustawy o szkolnictwie wyższym, ale także my korzystając z tych zmian postanowiliśmy opracować całkiem nowy program tych studiów. Kształcenie na tym kierunku będzie realizowane tylko ramach studiów I stopnia, w profilu praktycznym, po których absolwenci uzyskają uprawnienia zawodowe. Naukę na drugim stopniu studiów będą mogli kontynuować na kierunku Biotechnologia Medyczna, gdzie zostanie dla chętnych uruchomiona odpowiednia ścieżka kształcenia.
Nasz drugi kierunek, Biotechnologia Medyczna są zamawianym kierunkiem studiów, ten projekt jest realizowany aż do wyczerpania strumienia finansowania unijnego, do grudnia 2015 roku. Dzisiaj mogę powiedzieć, że nasz program był najdłużej trwającym i najwyżej finansowanym kierunkiem zamawianym w Polsce. Dzięki dofinansowaniu powstały doskonale wyposażone pracownie studenckie. Opracowaliśmy skrypty dla pierwszego stopnia studiów. Wypłaciliśmy ponad 4000 stypendiów na kwotę ponad 4 mln złotych. W poprzednim i obecnym roku akademickim prowadziliśmy program płatnych staży dla studentów II stopnia. Staże, w większości 6 miesięczne mógł odbyć każdy student, absolwent, a realizowane były w firmach biotechnologicznych, farmaceutycznych, chemicznych takich jak: Celther Polska, Mabion, Pure Biologics, Alabin, Bio-Tech Consulting, Bio-Tech Media, ICHEM, Polpharma. Co najmniej połowa stażystów otrzymała propozycje dalszej pracy. Kolejny projekt staży na kolejne dwa lata zgłaszamy obecnie do dofinansowania w ramach programu „Studiujesz? Praktykuj!” NCBiR. Nasi studenci korzystają również z wymiany międzynarodowej w ramach różnych programów mając możliwość zdobycia wiedzy i nowych umiejętności w wielu krajach UE i świata. Bardzo dobrze rozwija się wymiana w ramach programu IAESTE (The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience) w ramach której na wakacyjne zagraniczne praktyki wyjeżdżają nasi studenci, a my gościmy studentów z różnych krajów świata.
Również w tym roku akademickim zakończyliśmy program interdyscyplinarnych studiów doktoranckich UMED3-BioScience, w którym uczestniczyło około 40 słuchaczy. Program realizowany był wspólnie z partnerem francuskim Ecole Doctorale Biosigne  ( Universite Paris-Sud 11).
W tym roku akademickim studia na kierunku Biotechnologia Medyczna rozpoczynają się według nowego zmienionego programu. Nasze dotychczasowe doświadczenia i współpraca z pracodawcami, niektórzy są członkami naszej rady wydziału, spowodowały, że po stopniowej ewolucji przyszedł czas na zmiany gruntowne, powstałe w odpowiedzi na nową ustawę o szkolnictwie wyższym, a przede wszystkim szybki postęp w biotechnologii medycznej i zapotrzebowanie rynku pracy.
Dokładamy wszelkich starań by nasz wydział był jeszcze silniejszy, jeszcze bardziej spójny i efektywny naukowo, jeszcze skuteczniej przyciągał rzesze studentów, i aby cieszył się jeszcze silniejszą pozycją na naszej uczelni i większym prestiżem w świecie naukowym.
Chciałbym podziękować Pani Prorektor Profesor Lucynie Woźniak za cały trud włożony w rozwój naukowy naszego wydziału, w inicjowanie współpracy krajowej i międzynarodowej i wszelkie inicjatywy zmierzające do podniesienia poziomu naukowego, a z tym również poziomu finansowania naszego wydziału. Dzięki działaniom Pani Profesor Lucyny Woźniak nasz wydział bierze udział w realizacji dużego projektu unijnego HARC. W tym roku włączyliśmy się również jako cały Uniwersytet i nasz Wydział w międzynarodowy program EIT Health (European Institute of Innovation and Technology) w ramach KIC Innolife (Knwoledge and Innovation Communities) gdzie jesteśmy jedyną polską uczelnią medyczną. Dziękuję również Panu Prorektorowi Profesorowi Dariuszowi Nowakowi za cały trud włożony w rozwój infrastruktury naszego wydziału, to dzięki jego staraniom i wysiłkowi powstają nasze nowe laboratoria. Musze tu wspomnieć o nowej inicjatywie, nowym projekcie BraIn (Badania, Rozwój, Innowacje), w którym ma być realizowane powstanie nowego kampusu, w którym wspólną lokalizację będą miały Wydział Farmacji, WNBiKP oraz Instytut Biologii Medycznej PAN.  Dziękuję również Prodziekanowi ds. Nauki Panu Profesorowi Rafałowi Pawliczakowi oraz Prodziekanowi ds. Kształcenia Panu Profesorowi Tomaszowi Ochędalskiemu, których praca  zapewnia wysoką sprawne funkcjonowanie naszego Wydziału.  Dziękuję wszystkim, których codzienna i żmudna praca powoduje, że nasz Wydział utrzymuje swoją wysoką pozycję w kształceniu i nauce, wszystkim pracownikom naukowym, pracownikom dziekanatu, pracownikom obsługi i administracji.
Szanowni Państwo.
Dziś na naszym Wydziale inaugurujemy rok akademicki 2015/2016. Jest to nasze święto. Święto wszystkich, którzy z tym Wydziałem są w szczególny sposób związani: pracowników, od administracji począwszy a na nauczycielach akademickich skończywszy; studentów, szczególnie tych pierwszorocznych; absolwentów wszystkich poziomów kształcenia – licencjatów, magistrów i doktorów, oraz tych, którzy na tym wydziale uzyskali prawo do samodzielności naukowej, naszych doktorów habilitowanych oraz wszystkich, którzy otrzymali od prezydenta RP tytuł profesora. Przyjmijcie Państwo najlepsze życzenia powodzenia na następnych etapach Waszej kariery zawodowej i naukowej.
Z dużą empatią zwracam się do studentów: spotkacie tu, lub już spotkaliście, swoich mistrzów i nauczycieli, którzy, mam nadzieję tak jak moi mistrzowie i nauczyciele, pozostaną na zawsze w Waszej pamięci. My, starając się być waszymi przewodnikami w kształceniu i nauce będziemy próbować pokazać wam wielokierunkową drogę w dochodzeniu do wiedzy.
Co roku wybieram sentencje znanych naukowców i wizjonerów, które mają być mottem kolejnego roku akademickiego. Ostatnio były to słowa Alberta Einsteina i Steva Jobsa. W tym sięgam w czasy znacznie odleglejsze. W tym roku mija 690 lat od ukazania się wielkiego dzieła Williama Ockhama Summa Logicae, w którym zawarł on tezy współczesnej logiki i rozumowania naukowego. Jedna z tez zawarta w tym dziele brzmi:
Nie wolno przyjąć niczego bez uzasadnienia, że ono jest, musi ono być oczywiste albo znane na mocy doświadczenia…

I kolejne słowa, z książki Order Out of Chaos: Man’s New Dialogue with Nature (1984), autorstwa laureata nagrody Nobla z 1977 roku, Ilya Prigognine,
Cokolwiek nazywamy rzeczywistością, widzimy tylko poprzez aktywne układy, w których sami uczestniczymy…
Rok akademicki 2015/2016 na WNBiKP ogłaszam za otwarty.