Rekrutacja do projektu Farm@Bio dla II roku studiów II stopnia kierunku biotechnologia medyczna

Informujemy, że w dniach 30.10.2017 – 13.11.2017 trwa rekrutacja do projektu „FARM@BIO – zintegrowany system rozwoju kompetencji studentów Wydziału Farmaceutycznego oraz Wydziału Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w odpowiedzi na potrzeby społeczeństwa, rynku pracy oraz gospodarki opartej na wiedzy”  (POWR.03.01.00-00-K050/15) współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na stronę internetową projektu: https://farmabio.umed.pl, gdzie w zakładce „Rekrutacja” znajduje się regulamin projektu wraz z dokumentami niezbędnymi w procesie rekrutacji.

Dokumenty należy składać u dr Pauliny Hejduk – Żeligowskiego 7/9, 90 – 752 Łódź, pokój 213.