Władze Wydziału

Bieżąca kadencja

Dziekan Wydziału Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego
Prof. dr hab. n. med. Lech Pomorski
90-752 Łódź, ul. Żeligowskiego 7/9
tel. (42) 272 51 97
e-mail:lech.pomorski@umed.lodz.pl

Dyżur: czwartki 9.00-10.00


Prodziekan ds. Nauki
Prof. dr hab. n. med. Andrzej K. Bednarek
90-752 Łódź, ul. Żeligowskiego 7/9
tel. (42) 272 51 97
e-mail: andrzej.bednarek@umed.lodz.pl

Dyżur: piątki 9.00-10.00


Prodziekan ds. Kształcenia i Spraw Studenckich Kierunku Biotechnologia
Dr hab. n. med. prof. nadzw. Henryk Witas
90-752 Łódź, ul. Żeligowskiego 7/9
tel. (42) 272 51 97
e-mail: henryk.witas@umed.lodz.pl

Dyżur: czwartki 11.00-12.00


Prodziekan ds. Kształcenia i Spraw Studenckich Kierunku Elektroradiologia
Dr hab. n. med. prof. nadzw. Marek Lipiński
90-752 Łódź, ul. Żeligowskiego 7/9
tel. (42) 272 51 97
e-mail: marek.lipinski@umed.lodz.pl

Dyżur: poniedziałki 13.00-14.00

Kadencja 2012 - 2016

prof. dr hab. n. med. Andrzej Bednarek

Dziekan Wydziału Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego
prof. dr hab. n. med. Andrzej Bednarek
90-752 Łódź, ul. Żeligowskiego 7/9
tel. (42) 272 51 97
fax (42) 272 51 92
e-mail: andrzej.bednarek@umed.lodz.pl

 

 


prof. dr hab. n.med. Rafał Pawliczak

Prodziekan ds. Nauki
prof. dr hab. n.med. Rafał Pawliczak
p.o. kierownika studium doktoranckiego ds. studiów doktoranckich w języku angielskim
90-752 Łódź, ul. Żeligowskiego 7/9
tel. (42) 272 51 97
fax (42) 272 51 92
e-mail: rafal.pawliczak@umed.lodz.pl

 

 


dr hab. n. med. prof. nadzw. Tomasz Ochędalski

Prodziekan ds. Kształcenia
prof. dr hab. n. med. Tomasz Ochędalski
90-752 Łódź, ul. Żeligowskiego 7/9
tel. (42) 272 51 97
fax (42) 272 51 92
e-mail: tomasz.ochedalski@umed.lodz.pl