Wykłady z GENETYKI OGÓLNEJ

informuję, że wykłady z GENETYKI OGÓLNEJ dla studentów drugiego roku, pierwszego stopnia odbędą się w następujących terminach:

  •  23.10 – godz. 14.00-17.00 (wykład z Podstaw prezentacji… – 17.00-18.30)
  • 27.10 – godz. 14.00-15.30
  • 29.10 – godz. 16.30-19.30
  • 30.10 – godz. 14.00-17.00

Sale w CKD pozostają bez zmian.