Zaliczenia i egzaminy poprawkowe z języka angielskiego

Ze względu na remont CNJO zaliczenia i egzaminy poprawkowe z języka angielskiego dla biotechnologii I i II roku odbędą się w CKD.

 11 września br. sala 1.17

  • 9:00-10:00 I rok, 2. termin
  • 10:30-11:30 II rok, 2. termin; egzamin pisemny
  • 12:30-14:30 II rok, egzamin ustny

 18 września br. sala 01.23

  • 9:00-10:00 I rok, 3. termin
  • 10:30-11:30 II rok, 3. termin; egzamin pisemny
  • 12:30-14:30 II rok, egzamin ustny