Zaproszenie do wzięcia udziału w badaniu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Szanowny Doktorancie/Szanowna Doktorantko!

W imieniu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), agencji wykonawczej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zapraszamy do udziału w badaniu, którego celem jest określenie skali zapotrzebowania na wsparcie, które będzie skierowane do osób prowadzących działalność badawczo-rozwojową. Każdy uczestnik badania będzie miał realny wpływ na przyszłą politykę finansową NCBR. Ankieta jest anonimowa, jej wyniki będą prezentowane tylko w formie zbiorczych zestawień. Wypełnienie ankiety nie powinno zająć więcej niż 15 min. Wypełnić ankietę można pod adresem:

http://fluidsurveys.com/surveys/imapp/ncbr-v1  

Celem wywiadu jest określenie sposobów wspierania działalności badawczo-rozwojowej rozumianej jako praca twórcza podejmowana celem zwiększenia zasobu wiedzy i znalezienia komercyjnych zastosowań dla tej wiedzy w postaci nowych lub zmienionych produktów, usług, procesów. Prosimy o wypełnienie ankiety do 15 marca 2015 r.

Ewentualne pytania prosimy kierować do podmiotu odpowiedzialnego za realizację badania dla NCBR – IMAPP, tel. 692 73 11 84, 22 390 53 11, cawi@imapp.pl.

Z wyrazami szacunku,

Zespół IMAPP odpowiedzialny za realizację badania dla NCBR