Zaproszenie na uroczystość immatrykulacji

Dziekan wraz z Radą Wydziału
serdecznie zapraszają na uroczystość
immatrykulacji studentów
Wydziału Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego,
która odbędzie się
1 października 2018 roku o godz. 9:00
w Auli Wschodniej CKD UM
przy ul. Pomorskiej 251 w Łodzi

PROGRAM
Hymn Państwowy
Otwarcie uroczystości
Przemówienie Dziekana prof. dr. hab. n. med. Lecha Pomorskiego
Immatrykulacja nowo przyjętych studentów
Ślubowanie
Gaude Mater Polonia
Wykład inauguracyjny:
dr hab. n. med. Elżbieta Płuciennik „Rola egzosomów w nowotworzeniu”
Gaudeamus