Zaproszenie na uroczystość immatrykulacji

Dziekan wraz z Radą Wydziału serdecznie zapraszają na uroczystość immatrykulacji studentów Wydziału Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego, która odbędzie się w dniu 30 września 2014 roku o godzinie 10:00 w Auli Wschodniej CKD, przy ul. Pomorskiej 251

Po uroczystości, dla studentów pierwszego roku Biotechnologii pierwszego i drugiego stopnia rozpocznie się dzień studyjny.