Zarządzenie Dziekana WNBiKP

12 maja 2016 r. o godz. 12.30 w Auli Wschodniej CKD odbędzie się uroczystość, organizowana przez Biuro Rektora, wręczenia Doktoratu Honoris Causa prof. M. Hannefeldowi. Ponieważ studenici WNBiKP są również zaproszeni na uroczystość, to w godz. 11.00-13.00 wprowadzam godziny dziekańskie.

prof. dr hab. n. med. Andrzej k. Bednarek

zarzadzenie Dziekana WNBiKP