Zawiadomienie o publiczne obronie rozprawy doktorskiej

Dziekanat Wydziału Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zawiadamia, że w dniu:
06 października 2016 r. o godz. 12:00 w budynku Rektoratu UM w Łodzi przy Al. Kościuszki 4, w Auli im. A. Pruszczyńskiego, II piętro – odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Karoliny Skołuckiej-Szary.

Tytuł rozprawy: „Opracowanie oraz charakterystyka nowych biokompatybilnych diestrów chityny oraz ich zastosowanie w wyrobach medycznych”

Promotor : prof. dr hab. n. med. Piotr Rieske
Promotor pomocniczy: dr n.med. Sylwester Piaskowski
Recenzenci: dr hab. Beata Sadowska, prof. nadzw. UŁ dr hab. Przemysław Piotr Dorożyński

Rozprawa doktorska jest udostępniona do wglądu w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Muszyńskiego 2.